از تابستان می‌خواهم ...................

فیلیپ آدامز می‌گوید : اغلب افراد اگر اعتماد به نفس داشته باشند کارهای خارق العاده انجام می‌دهند ، اما آنها جلوی تلوزیون می‌نشینند و طوری رفتار می‌کنند که گویی زندگی برای همیشه ادامه دارد.

از تابستان می‌خواهم ...................

فیلیپ آدامز می گوید : اغلب افراد اگر اعتماد به نفس داشته باشند کارهای خارق العاده انجام می دهند ، اما آنها جلوی تلوزیون می نشینند و طوری رفتار می کنند که گویی زندگی برای همیشه ادامه دارد.

درست است غلبه بر سکون سخت است ولی به این موضوع فکر کنید که بهای تغییر نکردن چیست؟ حالا که در ابتدای تابستان قرار داریم فاصله بین جایی که هستید و جایی که می خواهید باشید را در نظر بگیرید و برای کم کردن این فاصله برنامه ریزی کنید ، به هر کاری که قرار است انجام دهید فکر کنید که آیا این کار شما را به هدفتان نزدیک می کند یا نه سپس اقدام به انجام آن کار کنید.

انتخابهایتان را بر اساس شخصیتی که در آینده می خواهید داشته باشید انجام دهید . موضوع دیگری که باید به آن توجه کرد این است که منتظر زمان بهتری برای انجام کارهایتان نباشید و از همین حالا شروع کنید.

جمله معروفی میگوید شما نمی توانید با تماشای ورزش کردن دیگران خوش اندام شوید ، منظور این است که برای موفقیت باید دست به اقدام زد و برنامه را اجرا کرد.

چینی ها می گویند تصور کنید در یک برکه پنج قورباغه زندگی می کند .یک قورباغه تصمیم می گیرد که بپرد.چه تعداد قورباغه باقی می ماند؟همه .چون تصمیم گرفتن انجام دادن نیست .

اگر بجای این جای خالی هدف خودتان را بنویسید و به آن عمل کنید می توانید در پایان سال موفقیتتان را جشن بگیرید.

شما در جای خالی چه مینویسید؟از تابستان میخواهم ................................

6/9/2023 6:02:59 AM
Menu