ترازهای برتر آزمون 4 تیر در شهرشما

در صورتی که سال گذشته هم دانش آموز کانون بوده اند میانگین تراز آزمون‌های سال گذشته بالای 5500 باشد و یا میانگین ترازامسال آن‌ها (بدون تابستان )بالای 5500باشد.

ترازهای برتر آزمون 4 تیر در شهرشما

در این جدول اسامی دانش آموزانی ذکر شده که در آزمون 4 تیر تراز بالای 6000 دارند


شرایط قرارگیری در لیست نفرات برتر:


1 -  تراز بالای 6000 در آزمون خرداد

2-  در صورتی که سال گذشته هم دانش آموز کانون بوده اند میانگین تراز آزمون های سال گذشته بالای 5500 باشد و یا میانگین ترازامسال آن ها (بدون تابستان )بالای 5500باشد.

3 - شرکت در حداقل 2 آزمون

4 -  اسامی دانش آموزانی که در پردازش اول کارنامه آن ها صادر شده است در این لیست قرار دارد 

5 - اگه جهش تراز داشته باشید ؛ یعنی تراز شما با میانگین ترازتان همخوانی نداشته باشد و اختلاف تراز داشته باشید ترازتان در کارنامه قرار نمی‌گیرد و بالطبع در لیست نفرات برتر نیز قرار نمی‌گیرید.

درصورتی که تا پایان روز جمعه تراز نداشتید جهش تراز محسوب می شوید.

 6 - نفرات برتر مربوط به گروه های دوازدهم و هنر و زبان می باشد.


دانش آموزان عزیز توجه داشته باشید: اسامی برخی از دانش آموزانی ، به دلیل اختلاف تراز با آزمون‌های قبل یا اختلاف با تراز‌های سال گذشته در لیست نفرات برتر درج نمی‌شود.


معیارهای مرتب سازی اسامی برترها در هر شهر:اسامی شهر ها به ترتیب حروف الفبا درج شده اند و در هر شهر نفرات برتر به ترتیب میانگین نمره تراز آزمون 4 تیر مرتب شده است.

فایل گروه خود را در قسمت فایل های ضمیمه دانلود کنید.

همه گروه ها به تدریج به این قسمت اضافه می شود.