حل سریع معادله درجه دو (قسمت دوم)

حل سریع معادله درجه دوم (قسمت دوم) - محمدرضا اصفهانی

حل سریع معادله درجه دو (قسمت دوم)

همانطور که در قسمت اول حل معادله درجه دو بیان کردیم باتوجه به اهمیت و تکرار معادله درجه دوم در درس‌های مختلف در کنکور لازم است برای حل این معادله علاوه بر روش های معمول یک سری روش‌های خاص نیز فراگیریم.

یادمان باشد استفاده از روش دلتا برای حل معادله‌ی درجه دوم در کنکور آخرین راه است.

مشکل اساسی در حل سریع درجه دو برای داوطلبان معمولا زمانی ایجاد می‌شود که ضریب x^2 عددی غیر یک می‌باشد، در اینجا به معرفی روش سریع دیگری در این حالت می‌پردازیم .

با توجه به روند بالا حل معادله در دو مرحله خلاصه می‌شود:

مرحله اول :حذف ضریب x^2 و ضرب کردن این ضریب به جمله عددی

مرحله دوم :تجزیه به کمک اتحاد جمله مشترک البته

1- با ضریبی معکوس ضریب x^2 اولیه

2- قرار دادن 3x  به جای  x  (چون در اینجا ضریب اولیه 3 بود)

این روش در اکثر معادلات با ریشه‌های غیرگنگ جواب می‌دهد .