مهدی آقایی- مهندسی برق تهران: چگونگی رسیدن به درصد 86 در فیزیک

این مطلب توسط مهدی آقایی، رتبه 318 کنکور ریاضی 99، دانشجوی مهندسی برق دانشگاه تهران تهیه شده است.

مهدی آقایی- مهندسی برق تهران: چگونگی رسیدن به درصد 86 در فیزیک

این مطلب توسط مهدی آقایی، رتبه 318 کنکور ریاضی ۹۹، دانشجوی مهندسي برق دانشگاه تهران تهیه شده است.

* عضو گروه رتبه های برتر کانون *


اولویت درس خواندن با تست یا مطالعه درسنامه

من در درس فیزیک ابتدا کتاب درسی را یک دور سریع می خواندم و سپس به سراغ درسنامه کمک درسی میرفتم و آن درسنامه را دقیق مطالعه می کردم و مثال هایی که به عنوان نمونه گذاشته شده بود را حل می کردم تا به آمادگی کافی برای حل تست ها برسم.

در مواقعی که میخواستم مطلبی را مرور کنم اول از آن مبحث شروع به تست زدن می کردم تا متوجه بشوم کدام بخش را فراموش کردم یا در کدام بخش هنوز تسلط کافی ندارم ولی عموما اگر یک مطلب جدید را میخواستم بخوانم حتما از درسنامه شروع می کردم تا مطمئن بشوم مطلبی را جا ننداختم و نکته ای نباشد که نخوانده باشم.


اولویت زمانی تست زدن و مطالعه درسنامه

من برای بار اول که شروع به خوندن یک مطلب می کردم همه سوالات اون بخش و مطالعه می کردم و همه تست ها را میزدم اما برای مرور یک بخش، تست ها را یک در میان یا دو درمیان میزدم و همیشه هنگام خواندن یک بخش بعضی از سوالات را که سوالات خوبی میدیدم نشان دار می کردم تا در بازگشت برگردم و آن ها را دوباره بخوانم و زمان های قبل آزمون آن سوالات را دوباره حل می کردم.


معیار در بررسی پاسخنامه سوالات

سوالاتی را که غلط زده بودم یا نتوانسته بودم حل کنم را در  پاسخنامه چک میکردم و آن ها را میخواندم و سوالاتی را هم که حس می کردم راه مناسبی را برای حل پیدا نکردم پاسخنامه را چک می کردم تا بررسی کنم راه مناسب تر یا کوتاه تری پاسخنامه ارائه داده است یا خیر.


منبع مطالعاتی من در درس فیزیک

من برای درس فیزیک از کتاب سه سطحی کانون استفاده می کردم.

کتاب سه سطحی در زمان جمع بندی خیلی به من کمک کرد و باعث میشد تا مطالب را در قالب یک سری سوال برگزیده و متنوع اما مختصر تر از کتاب های دیگر جمع بندی کنم و سریع تر مطالب در ذهنم مرور بشود.

این ویژگی کتاب های سه سطحی که سوالات سطح بندی شده بود و کم کم وارد سوالات پیچیده میشد خیلی برای من جالب و خوش آیند بود و همچنین مختصر و گزیده بودن سوالات باعث میشد خیلی سریع تر دانش آموز به هدفی که از یادگیری یک بخش دارد؛ برسد و به نوعی مطلب خیلی خوب در ذهنش طبقه بندی میشد.

برای خواندن کتاب سه سطحی پیشنهادی که دارم این هست که این کتاب را برای مرور خودتان بگذارید و در دوران جمع بندی از آن استفاده کنید و تک تک سوالات را حل کنید چون هر سوال برای خودش یک نکته داره و ممکن است ایده هر سوال در کنکور تکرار بشود و حتما اگر سوالی را نتوانستید حل کنید از پاسخنامه استفاده کنید و پاسخنامه را بررسی کنید چون پاسخنامه بسیار کاربردی دارد.

فایل های ضمیمه

منابع مطالعاتی مهدی آقایی در درس فیزیک
امیرحسین عبرت بین
ارسال شده توسط : امیرحسین عبرت بین