فاطمه حق شناس رتبه 212:چگونه در درس اقتصاد درصد 97 را کسب کردم

این مطلب توسط فاطمه حق شناس، رتبه 212 کنکور انسانی 99 تهیه شده است.

فاطمه حق شناس رتبه 212:چگونه در درس اقتصاد درصد 97 را کسب کردم

این مطلب توسط فاطمه حق شناس، رتبه 212 کنکور انسانی ۹۹ تهیه شده است.

* عضو گروه رتبه های برتر کانون *اولویت درس خواندن با تست یا مطالعه درسنامه

برای مطالعه این درس ابتدا درسنامه را می خواندم و در رابطه با مباحثی که مسئله محور بودند با حل کردن مسئله های مختلف بر فرمول ها مسلط می شدم و در نهایت با فاصله یک روز شروع به تست زدن از آن مبحث می کردم.


اولویت زمانی تست زدن و مطالعه درسنامه

در دوران جمع بندی که بارها متن کتاب و درسنامه را مرور کرده بودم؛ الویت را بر تست زدن می گذاشتم . با این روش ذهنم بیشتر به چالش کشیده می شد و با تیپ های مختلف تستی آشنا می شدم.


معیار در بررسی پاسخنامه سوالات

در ابتدا سوالاتی که اشتباه پاسخ داده بودم و یا شک داشتم را بررسی کرده و همچنین سوالاتی که پاسخ آن را فراموش کرده بودم را به متن کتاب و یا درسنامه رجوع می کردم. در رابطه با مسائل هم سعی می کردم با خواندن پاسخ نامه با روش های سریع تری که ذکر شده بود اشنا شوم.


منبع مطالعاتی من در درس اقتصاد

من در این درس از کتاب آبی اقتصاد کانون استفاده می کردم. این کتاب با داشتن تیپ بندی مناسب تست ها و همچنین درسنامه ی کوتاه که تمام نکات مهم را پوشش میداد و منبع خوبی برای دوره کردن بود به بالا بردن درصد اقتصاد به من کمک کرد.

آزمون های جمع بندی در انتهای هرفصل یک روش خوب برای سنجش خود در پایان هر مبحث بود. وجود درسنامه ی مختصر و مفیدی که برخلاف بسیاری از درسنامه های دیگر از آوردن مطالب اضافه و غیرکاربردی اجتناب کرده و موجب خستگی دانش اموز نمی شد. ذکر کردن مرجع هر تست موجب می شد اشتیاق بیشتری برای حل آن و به چالش کشیدن خود داشته باشم.

برای مرور مباحث تشریحی درس اقتصاد از درسنامه این کتاب استفاده کنید تا مطالب کاربردی و مهم از چشمتان دور نماند. سعی کنید در مسائل حتما از تست های این کتاب استفاده کنید تا به لحاظ تنوع سوالات و سطح های مختلف ان غنی باشید.فایل های ضمیمه

کتاب آبی اقتصاد از نگاه فاطمه حق شناس
امیرحسین عبرت بین
ارسال شده توسط : امیرحسین عبرت بین