سبا جعفرزاده رتبه 29: چگونه در فلسفه و منطق درصد 85 کسب کردم

این مطلب توسط سبا جعفرزاده، رتبه 29 کنکور انسانی 99، دانشجوی راهنمایی و مشاوره دانشگاه فرهنگیان تهیه شده است.

سبا جعفرزاده رتبه 29: چگونه در فلسفه و منطق درصد 85 کسب کردم

این مطلب توسط سبا جعفرزاده، رتبه 29 کنکور انسانی ۹۹، دانشجوی راهنمایی و مشاوره دانشگاه فرهنگیان تهیه شده است.

*عضو گروه رتبه های برتر کانون *


اولویت درس خواندن با تست یا مطالعه درسنامه

بهترین روش برای آغاز مطالعه درس فلسفه منطق، مطالعه دقیق کتاب درسی است. من مطالعه خود را برای این درس، با مطالعه کامل کتاب درسی آغاز می کردم. ابتدا مفهوم جملات را می فهمیدم، سپس کلیدواژه جملات را پیدا می کردم و سعی در به خاطر سپردن آنها داشتم.


اولویت زمانی تست زدن و مطالعه درسنامه

در مواقع مرور، اولویت اصلی با تست و مرور نکات کلیدی بود. در هنگام مطالعه تست های مختلف، کتب تست را به دو بخش آموزشی و سنجشی تقسیم می کردم. تست های ابتدایی را بلافاصله پس از مطالعه، برای تثبیت مطالب اختصاص می دادم و در زمان بعدی که به مطالعه درس جدید می پرداختم، ابتدا مطالب قبلی را از طریق تست مرور می کردم و سپس نکات فراموش شده را بازخوانی می کردم.


معیار در بررسی پاسخنامه سوالات

من ترجیح میدادم پاسخ تک تک سوالات را از پاسخنامه بررسی کنم، چون گاهی اوقات در پاسخنامه، نکات کلیدی مطرح می‌شد که ممکن بود من به آن ها توجه نکرده باشم، اما نکته برداری اصلی را برای سوالاتی که به آن ها پاسخ غلط داده بودم انجام می دادم، که در طول انجام تحلیل آزمون و افزایش درصد بسیار موثر و کمک کننده بود.

معیار اصلی برای مطالعه پاسخنامه، دسته بندی سوالات به سوالات صحیح، غلط و نزده بود که نکته برداری و تحلیل سوالات را هم بر اساس همین انجام می دادم. همچنین نشان دار کردن تست ها برای دفعات مرور بسیار موثر بود.