دانیال وجدانی رتبه 92: چگونه در درس ریاضی درصد بالایی کسب کردم

این مطلب توسط دانیال وجدانی مقدم، رتبه 92 کنکور انسانی 99، دانشجوی حقوق تهران تهیه شده است.

دانیال وجدانی رتبه 92: چگونه در درس ریاضی درصد بالایی کسب کردم

این مطلب توسط دانیال وجدانی مقدم، رتبه 92 کنکور انسانی ۹۹، دانشجوی حقوق تهران تهیه شده است.

*عضو گروه رتبه های برتر کانون *


اولویت درس خواندن با تست یا مطالعه درسنامه

من برای درس خواندن، ابتدا درس را مطالعه می‌کردم و کلیه مطالب را می خواندم و درسنامه را مطالعه می‌کردم. این موضوع کمک می‌کرد که همه مطالب را یاد بگیرم؛ یعنی هم مطالب را به صورت کلی یاد می گرفتم و در کنارش جزئیات را می‌خواندم. در نهایت  در کنارش نکته و تست کار می‌کردم.


اولویت زمانی تست زدن و مطالعه درسنامه

اولویت من مطالعه درسنامه بود چرا که کلیات در ذهنم شکل می‌گرفت. در رابطه با مطلب و نکات مهم در کنار همان درس خواندن، مطالعه می‌کردم. تست در آخرین حالت ممکن بود و اولویت من همیشه با درسنامه بود.


معیار در بررسی پاسخنامه سوالات

من پاسخ همه سوالات را می‌خواندم. هر تستی که می‌زدم، بلافاصله پاسخ را مطالعه می‌کردم، چون ممکن بود که در پاسخ نامه مطلبی باشد که خارج از ذهن من قرار گرفته باشد و من با یک ذهنیت اشتباه، به این سوال پاسخ صحیح داده باشم. به همین دلی، همه سوالات را با پاسخ صحیح شان مطالعه می‌کردم. معیار من برای مطالعه به این شکل بود که بعد از تست، مجدداً پاسخنامه را چک می‌کردم. در کنار تست، حاشیه نویسی می‌کردم، نکات مهم را  یادداشت می کردم و به کل، پاسخنامه را  چند بار مطالعه می کردم.


منبع مطالعاتی من در درس ریاضی و آمار

در درس ریاضی و آمار نیز از کتاب‌های آبی قلم چی استفاده می‌کردم. این کتاب جامع بود و شامل پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم بود درسنامه های مختصر و خوبی داشت. همچنین این که برای مباحث و موضوعات مختلف ریاضی، تست های زیادی بود که من را از استفاده سایر کتاب ها بی نیاز می کرد. همچنین، در پایان هر فصل، یک آزمون جامع داشت که کل مطالب آن فصل را می شد با آن دوره کرد و در انتهای کتاب نیز کنکور سال قبل با جواب قرار گرفته بود.

در کل به نظر من کتاب آبی قلم چی دارای مزایای زیر است:

1. شامل تمامی سه سال دهم یازدهم و دوازدهم است.

2.برای هر مبحث، به طور جداگانه، تست های خاصی طراحی شده است.

3. دارای آزمون های جامع در پایان هر فصل است.

4. پاسخنامه جامع و کاملی دارد.

5. تست های شناسنامه دار و کنکوری زیادی دارد.

6. کنکور یک سال قبل همراه با پاسخنامه تشریحی را نیز دارا است.