حامد فلاحی رتبه 105: چگونه در علوم و فنون درصد بالایی کسب کردم

این مطلب توسط حامد فلاحی رتبه 105 کنکور انسانی 99، دانشجوی حقوق شهید بهشتی تهیه شده است.

حامد فلاحی رتبه 105: چگونه در علوم و فنون درصد بالایی کسب کردم

این مطلب توسط حامد فلاحی رتبه 105 کنکور انسانی ۹۹، دانشجوی حقوق شهید بهشتی تهیه شده است.

*عضو گروه رتبه های برتر کانون *


اولویت درس خواندن با تست یا مطالعه درسنامه

من ابتدا درسنامه و مطالب کتاب را می‌خواندم و به دنبال تسلط روی آن‌ها بودم، سپس به سراغ تست می‌رفتم. این هم توضیح پشتیبان کانون بنده بود و هم راهی بود که جواب مطمئن تری می‌داد.


اولویت زمانی تست زدن و مطالعه درسنامه

در زمان هایی اولویت با تست بود که از میزان تسلط خودم بر مباحث، اطمینان کافی را داشتم. البته برخی مواقع تست زدن را پیش از مطالعه ترجیح می‌دادم، تا با شیوه تستی خواندن آشنایی نسبی بدست بیاورم.


معیار در بررسی پاسخنامه سوالات

خیلی به پاسخنامه سوالاتی که به نظرم آسان بودند، توجه نمیکردم. اما در مورد سوالاتی که یا پاسخشان را بلد نبودم، یا پاسخ اشتباه داده بودم و یا مردد بودم، قطعاً به پاسخنامه رجوع می کردم. معیار من برای رجوع به پاسخنامه، تکمیل اطلاعاتم از هدف سوال و مباحث درسی بود. نکاتی که در برخی پاسخنامه‌ها نهفته اند، دست کمی از خود تست ها ندارند.


منبع مطالعه من در درس علوم و فنون

من برای این درس از کتاب آبی علوم و فنون کانون استفاده کردم.در مورد کتاب های آبی باید به این مزیت اشاره کنم که کتاب‌های آبی معمولاً تست هایی با سطح نسبتاً بالا را در خود جای داده اند و از تست های ساده و تکراری پرهیز کرده است.

به کار بردن مناسب از تست های شناسنامه دار نیز از مزیت های قابل تأمل آن است. همچنین، امکان ارزیابی در خود کتاب ویژگی مثبت دیگر آن است.