8 سؤال تشریحی مهم از دینی یازدهـم - فاطمه صادقی

در این مطلب خلاصه آزمونکی تشریحی از دین و زندگـــی یازدهم را باهم مشاهده میکنیم...

8 سؤال تشریحی مهم از دینی یازدهـم - فاطمه صادقی

ســـلام دانش آمــوزان عــزیز

در این مطــلب نمونــه سؤالاتی از دیــن و زنــدگی یازدهم توسط فاطمه صــادقی (دانشجوی حقوق تهــران) گردآوری شــده است. این سؤالات به همــراه پاسخ تشریحــی هستند.


برای دانـــلود و بارگذاری این سؤالات کــافی است بر روی فایل ضمــیممه کلیک نمایید.