محمد تسلیمی رتبه 8: چگونه در درس فیزیک درصد 82 را کسب کردم

این مطلب توسط محمد تسلیمی رتبه 8 منطقه 3 کنکور ریاضی 99 ، دانشجوی مهندسی برق شریف – پشتیبان ویژه کانون تهیه شده است.

محمد تسلیمی رتبه 8: چگونه در درس فیزیک درصد 82 را کسب کردم

روش مطالعه آقای محمد تسلیمی در درس فیزیک

این مطلب توسط محمد تسلیمی رتبه 8 منطقه 3 کنکور ریاضی ۹۹ ، دانشجوی مهندسی برق شریف تهیه شده است.

*عضو گروه رتبه های برتر کانون *


اولویت درس خواندن با تست یا مطالعه درسنامه

من درس خواندن را با مطالعه درسنامه آغاز می کردم و بعد از تسلط بر درسنامه شروع به تست زنی می کردم به طوری که تست های اولیه را با توضیح برای خودم و برسی کامل پاسخ نامه حل می گردم.


اولویت زمانی تست زدن و مطالعه درسنامه

به طور کلی من سعی می کردم که درسنامه را در مرتبه اول خوب مطالعه کنم که بعدا کمتر با مشکل مواجه شوم و بعد از خواندن درسنامه با تست زنی زیاد مطلب را تثبیت می کردم و در مرور ها نیز بیشتر سعی میکردم با حل تست مرور کنم.


معیار در بررسی پاسخنامه سوالات

من به طور کلی سعی میکردم پاسخ سوالات را بخوانم مخصوصا اوایل شروع مطالعه مطلب. بعد از تسلط بر مطلب پاسخ را نگاه میکردم و در صورت مغایرت با روش خودم آن را کامل برسی میکردم.


منبع مطالعاتی من در درس فیزیک:


کتاب سه سطحی فیزیک ویژگی های بارزی دارد از جمله:

برای سه سطح است که استفاده از آن برای دانش آموزان در سطح های مختلف را ممکن میکند.

این کتاب دارای حجم مناسبی بود که مطالعه آن وقت زیادی نمیگرفت در حالی که تمام مطالب آن درس را پوشش می‌داد و این یک ویژگی بسیار خوب برای من بود.

از این کتاب اول به عنوان یادگیری و همچنین تثبیت مطالب استفاده کردم به طوری که در ابتدا در یادگیری آن، آنچنان تسلط نداشتم و با حل تست های نسبتا دشوار یادگیریم را نسبتا کامل کردم و در ادامه برای تثبیت مطالب و یادگیری کامل، خودم را با تست های دشوار و دشوارتر به چالش کشیدم.

این کتاب برای دوره جمع‌بندی نیز مناسب بود چون به دلیل حجم کمی که داشت می توانستم آن را سریع مطالعه کنم و مروری بر کل مطالب داشتم.

من از این کتاب برای جمع بندی و همچنین یادگیری استفاده کردم واقعا این کتاب به من کمک زیادی کرد و استفاده از آن را به همه دانش آموزان پیشنهاد می کنم چون که مناسب برای همه است.

فایل های ضمیمه

امیرحسین عبرت بین
ارسال شده توسط : امیرحسین عبرت بین