عکاسی 1- فلاش‌ها و سرعت همزمانی- فاطمه منعمی

عنوان: فلاش‌ها و سرعت همزمانی خلاصه: مباحث این درسنامه مربوط به فصل هشتم کتاب عکاسی 1 می‌باشد

عکاسی 1- فلاش‌ها و سرعت همزمانی- فاطمه منعمی

دوستان هنرستانی سلام.

مباحث این درسنامه مربوط به فصل هشتم کتاب عکاسی 1 می باشد که در آزمون 31 اردیبهشت مطرح می شود.

نویسنده: فاطمه منعمی- رتبه 3- گرافیک شریعتی

3/26/2023 12:57:06 AM