املای بی نقطه نشانه‌ی«ث»

یکی از مدل‌های املای خلاق، املای بدون نقطه است که دانش اموز باید با توجه به متن نقطه‌ها را پیدا و جا گذاری کند.

املای بی نقطه نشانه‌ی«ث»

یکی از مدل‌های املای خلاق، املای بدون نقطه است که دانش اموز باید با توجه به متن نقطه‌ها را پیدا و جا گذاری کند.


6/1/2023 1:25:25 AM
Menu