چگونه تا کنکور 1400 انرژی مان را از دست ندهیم؟

مطلب تهیه شده در مورد مقابله با خستگی روز‌های پایانی کنکور و حفظ انرژی لازم برای ادامه مسیر موفقیت

چگونه تا کنکور 1400 انرژی مان را از دست ندهیم؟

پيمانه انرژي تان را پركنيد...

سخن از انرژي آن هم در روز هايي كه به كنكور نزديك مي شويم كمي سخت است،

خستگي مسير، كمي استرس، فشار هاي روحي رواني... 

همه اينها قبول،

ولي يادتان باشد درون شما يا حتي درون من نيرويي وجود دارد، خيلي بزرگ تر از آن نيرويي كه در مقابلمان هست.

اين نيروي دروني شماست كه فرمان مي دهد خستگي يا حتي ايستادن و ادامه ندادن در مسير را انتخاب كنيد يا اينكه پيمانه انرژي تان را پر كنيد،

99% اتفاق هاي زندگي ما حاصل تلاش هاي ماست و آن 1% هم احتمال و حادثه، پس مراقب انرژي تان باشيد چرا كه هيچ كس جز شما نمي تواند اين روند را تغيير دهد، هيچ كس جز شما نمي تواند به نيروي درونش پاسخ دهد.

اكنون راه مقابله با خستگي و ادامه دادن مسير همراه با انرژي كافي، چيست؟

چطور خودمان را تا كنكور 1400 سرحال و پر انریژي نگه داريم؟

اولين نكته هدف است:

كوتاه ترين جمله اي كه مي توانم توصيفش كنم و شايد مهم ترين عامل انرژي دادن در مسير موفقيت نيز همين باشد اين است كه: ابتدا به خودتان بگوييد چه مي خواهيد و سپس آنچه را كه لازم است انجام دهيد.

اگر منتظر دومين يا سومين يا... نكته هستيد بايد بگويم به نظر من هدف، اولين، دومين، سومين و هزارمين نكته براي نگه داشتن ما در مسير موفقيت است. البته كه نكات فراواني نيز وجود دارد ولي بسنده كردن به همين يك نكته و در ادامه عمل كردن به آن بهترين راه است.

پس براي حفظ حال خوب و انرژي در اين روز هاي باقي مانده، به اهدافتان فكر كنيد، به چه قيمتي داريد تلاش مي كنيد... و اهدافتان را انقدر بزرگ و قشنگ تصور كنيد كه شما را محكم در مسيرتان نگه دارد.

كلام آخر اينكه در اولين ويتامينk در مورد انتخاب صحبت كرديم، بزرگترين قدرتي كه دست شماست قدرت انتخاب كردن هست پس اهدافتان را قدرتمند انتخاب كنيد.

6/5/2023 9:42:31 AM
Menu