نمونه سوال تستی هدیه‌ها چهارم دبستان(+پاسخ)-فاطمه احدزاده

فایلی که در ادامه قرار گرفته است،5 سوال تستی هدیه‌ها به همراه پاسخ می‌باشد،حل این سوالات و بررسی پاسخ‌های آن به شما در آماده شدن آزمون 17 اردیبهشت کمک خواهد کرد.

نمونه سوال تستی هدیه‌ها چهارم دبستان(+پاسخ)-فاطمه احدزاده

نمونه سوال تستی هدیه های آسمان آمادگی آزمون 17 اردیبهشت چهارم دبستان +پاسخ

فایلی که در ادامه قرار گرفته است،5 سوال تستی هدیه ها به همراه پاسخ می باشد،حل این سوالات و بررسی پاسخ های آن به شما در آماده شدن آزمون 17 اردیبهشت کمک خواهد کرد.

1- متناسب با بودجه بندی برنامه ی راهبردی
2- پوشش دهی مطالب

3_همراه با پاسخ کامل