نمونه سوال علوم سوم دبستان (+پاسخ) - آمادگی آزمون 17اردیبهشت

فایلی که در ادامه قرار گرفته است،10 سوال تستی علوم به همراه پاسخ می‌باشد،حل این سوالات و بررسی پاسخ‌های آن به شما در آماده شدن آزمون 17 اردیبهشت کمک خواهد کرد.

نمونه سوال علوم سوم دبستان (+پاسخ) - آمادگی آزمون 17اردیبهشت

نمونه سوال تستی علوم آمادگی آزمون 17 اردیبهشت سوم دبستان +پاسخ

فایلی که در ادامه قرار گرفته است،10 سوال تستی علوم به همراه پاسخ می باشد،حل این سوالات و بررسی پاسخ های آن به شما در آماده شدن آزمون 17 اردیبهشت کمک خواهد کرد.

1- متناسب با بودجه بندی برنامه ی راهبردی
2- پوشش دهی مطالب

3_همراه با پاسخ کامل