معرفی کتاب 12 کنکور رشته انسانی

با ویرایش جدید ویژه دوران جمع‌بندی کنکور_1400 3360 سوال شامل

معرفی کتاب 12 کنکور رشته انسانی

معرفی کتاب ۱۲ کنکور رشته انسانی:

  

 با ویرایش جدید

  ویژه دوران جمع‌بندی کنکور_1400

 ۳۳۶۰ سوال شامل:

۸ آزمون شبیه‌سازی شده منطبق با بودجه‌بندی و چیدمان کنکور سراسری رشته انسانی

 به همراه ۴ دوره کنکور سراسری داخل و خارج از کشور ۹۸ و ۹9

۱۲ مجموعه نکات جامع برای بازیابی و مرور

 امکان دریافت کارنامه چند از ۱۰ از طریق اپلیکیشن کانونی‌ها

لینک مشاهده و خرید کتاب:%20https%3A//www.kanoonbook.ir/store/book/1535