معرفی کتاب سؤال‌های پرتکرار علوم دوم دبستان

در ابتدای هر درس، یک درس‌نامه با بیان ساده و منطبق بر کتاب درسی درج شده است که با خواندن آن می‌توانید به تمام سؤال‌های کتاب پاسخ دهید.

معرفی کتاب سؤال‌های پرتکرار علوم دوم دبستان

کتاب پرتکرار علوم دوم دبستان

درس علوم یکی از دروسی است که معمولاً دانش آموزان با آن خیلی ارتباط برقرار نمی‌کنند و با دو درس ریاضی و فارسی مأنوس‌تر هستند. به علاوه بخشی از مطالب آموزشی این درس در کتاب درسی به صورت تصویر نشان داده شده یا تحت عنوان فعالیت مطرح شده که این موضوع باعث می‌شود خواندن متن کتاب درسی به تنهایی برای یادگیری و تسلط بر این درس کافی نباشد.

وجود یک کتاب مکمل در کنار کتاب درسی می‌تواند آموزش این درس را برای دانش آموزان جذاب‌تر کند.

برای تهیه کتاب پرتکرار علوم دوم دبستان حدود 250 برگه امتحانی از سراسر کشور جمع اوری شد سؤالاتی که آموزگاران در مدارس تحت عنوان ارزیابی‌های کلاسی، ماهانه و ... از دانش آموزان می‌پرسند. سؤالات این برگه ها بررسی شد و بر اساس فصل‌های کتاب درسی طبقه‌بندی شد.

ویژگی‌های کتاب پرتکرار علوم دوم دبستان به شرح زیر است:

350 سؤال شناسنامه‌دار( هم آدرس کتاب درسی و هم آدرس مدرسه منتخب که سؤال از آن انتخاب شده است در کنار سؤال آمده است.)

در ابتدای هر فصل یک درخت دانش مفهومی درج شده است که با طبقه‌بندی آموزش مطالب را برای شما آسان می‌کند.

سؤالات منطبق بر کتاب درسی در 14 فصل مجزا طبقه بندی شده‌اند.

در ابتدای هر درس، یک درس‌نامه با بیان ساده و منطبق بر کتاب درسی درج شده است که با خواندن آن می‌توانید به تمام سؤال‌های کتاب پاسخ دهید.

برای تمام سؤال‌ها پاسخ تشریحینوشته شده است که با خواندن آن، نکته سؤال را یادخواهید گرفت.

در پایان سؤالات 2 آزمون جامع نیم‌سال اول و 2 آزمون جامع پایان سال گذاشته شده که به جمع بندی و ارزیابی شما کمک می‌کند.

https://www.kanoonbook.ir/store/book/187