تعداد سوال و زمان پاسخگویی آزمون 3 اردیبهشت 1400

نحوه دریافت سوال ، تعداد سوال و زمان پاسخگویی آزمون 3 اردیبهشت 1400 را در ادامه مشاهده کنید...

تعداد سوال و زمان پاسخگویی آزمون  3 اردیبهشت 1400


نحوه دریافت سوال ، تعداد سوال و زمان پاسخگویی آزمون 3 اردیبهشت 1400  را در ادامه مشاهده کنید...شروع آزمون : 8 صبح

ساعت 8 صبح سوالات آزمون در صفحه شخصی شما قرار می گیرد.

شما می توانید یک ربع قبل از شروع آزمون ( یک ربع به 8) دفترچه ی سوال ها را دانلود کنید و پرینت بگیرید 


توجه : این آزمون مخصوص دانش آموزانی کانونی است که در آزمون های کانون ثبت نام کرده اندبرای
نحوه دریافت دفترچه با نمایندگی شهرتان هماهنگ کنید. 


تلفن نمایندگی های کانون برای هماهنگی
زمان پایان پردازش اول : ساعت 13

زمان مشاهده کلید و  پاسخ تشریحی آزمون در صفحه شخصی : ساعت 16 

دانش آموزانی که پس از ساعت یک بعدازظهر آزمون خود را به پایان برسانند . تراز و رتبه ی معادل خواهند گرفت و با گروه اصلی مقایسه خواهند شد.


توجه داشته باشید  تا ساعت 13 فرصت دارید پاسخ خود را برای سایت ارسال کنید و در پردازش اول قرار خواهید گرفت اما در جدول زیر ساعت اتمام آزمون براساس تعداد سوال و میزان زمان استاندارد در نظر گرفته برای هر دفترچه محاسبه شده است تا شما مدیریت زمان را در آزمون آنلاین انجام دهید. 


فایل با کیفیت را در قسمت فایل های ضمیمه دانلود کنید.تعداد سوالات دسته دوم و مدت پاسخگویی آن ها را در جدول اراده شده است.

برای دسترسی به سوال های دسته دوم باید به انتهای دسته اول سوالات در بخش پاسخ گویی سوال به سوال مراجعه کنید .برنامه راهبردی آزمون ها را در لینک زیر دانلود کنید :

دانلود برنامه راهبردی آزمون های سال تحصیلی 99-1400


ویژگی ها و منطق آزمون 3 اردیبهشت را اینجا مشاهده کنید


توجه : این آزمون مخصوص دانش آموزانی کانونی است که در آزمون های کانون ثبت نام کرده اند