گفتگوی زنده با امیرمحمد انصاری: دوشنبه، 30 فروردین، ساعت 21

گفت‌وگوی زنده با امیرمحمد انصاری، رتبه 168 منطقه 2 تجربی، و دانشجوی رشته دندان پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

گفتگوی زنده با امیرمحمد انصاری: دوشنبه، 30 فروردین، ساعت 21

گفت‌وگوی زنده با امیرمحمد انصاری، رتبه 168 منطقه 2 تجربی، و دانشجوی رشته دندان پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

مجری: علی ملکی

زمان: دوشنبه، 30 فروردین ماه راس ساعت 21:00

در پیج اینستاگرام رتبه های برتر تجربی