سیما سادات زمانی ثانی، رتبه 70 تجربی ،قهرمان پیشرفت در بهار

قهرمانان پیشرفت در بهار چه کارهایی انجام دادند؟ شما هم می‌توانید!

سیما سادات زمانی ثانی، رتبه 70 تجربی ،قهرمان پیشرفت در بهار

قهرمانان پيشرفت در بهار چه کارهايي انجام دادند؟

شما هم مي‌توانيد!


آماده شدن براي آزموني در شرايطي متفاوت با گذشته،داستان کنکوري هاي 99 را بسيار آموزنده کرده است.وقتي زندگي از درد تلخ ويروس کرونا،مکدر و غمگين مي شود،مدرسه و دانشگاه چهره اي درهم و مبهم به خود مي گيرد،آموزش،اميددهنده اي مي خواهد و راه گم کردگان را فانوس راهنمايي!! اين دو صفحه وصف دختران و پسراني است که در راه رسيدن به دانشگاه در مرز نااميدي و خستگي،گاه مردد و ناآرام شدند ولي هرگز از پيشرفت باز نماندند و همواره چشم به هدف دوختند.نفس کشيدن در حال و هواي "بهار برنامه اي 99" از بچه هاي کانون قهرمانان آبديده اي ساخت براي ادامه زندگي.و اکنون نوبت شماست تا در اين بهار بازيگران اصلي داستان تلاش 1400 باشيد.

                                                                                                                                              داود اکبری


سيما سادات زماني ثاني، رتبه 70 تجربي منطقه2، دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران از مرند، 7 سال دانش آموز کانون

طولاني شدن بازه‌ي کنکور براي من هم سخت شد. سست شدن براي من هم پيش مي‌آمد و موجب مي‌شد چند روز حتي درس نخوانم. ولي متوجه شدم که وقتي درس نمي‌خوانم افکار منفي زيادي به سراغم مي‌آيند و دائما، فکر کردن به اين‌که دارم از برنامه‌ام عقب ميفتم، مانع از تلاشم مي‌شد. من افکارم را يادداشت مي‌کنم و با خانواده‌ام مشورت مي‌کنم. اين کارها باعث شد کمي به حالت قبل برگردم. شايد ساعت مطالعه‌ام به روال سابق برنگشته باشد، اما سعي کردم با بالاتر بردن کيفيت مطالعه‌ام همان بازده قبل را داشته باشم.

برنامه‌ي کانون منبع انگيزه براي ادامه دادن مسير کنکور براي من بود. بدون آزمون نمي‌توانستم نسبت به شرايط خودم شناخت پيدا کنم. در اين دو ماه من توانستم درس‌هاي پايه را مجددا جمع‌بندي کنم و ضعف‌هاي خودم را تا حد زيادي برطرف کنم. عقب افتادن تاريخ برگزاري کنکور و برنامه‌ي هماهنگ کانون هم کمک کرد تا بتوانم درس‌هاي دوازدهم را در دوران امتحانات با آرامش و فرصت بيشتري مرور کنم.

تمرکز زيادي روي نتايج امتحاناتم نداشتم. بيشتر اين مسئله براي من مهم بود که درس‌هاي دوازدهم را به خوبي مرور کنم و بخش‌هاي حفظي هر کتاب را، چه در درس زيست و چه در درس‌هاي عمومي، مجددا دوره کنم. البته حتي در دوران امتحانات هم اولويت برنامه‌ي درسي‌ام، برنامه‌ي راهبردي کانون بود.