کسری ملیحی ، رتبه 6 ریاضی کشور،قهرمان پیشرفت در بهار

قهرمانان پیشرفت در بهار چه کارهایی انجام دادند؟ شما هم می‌توانید!

کسری ملیحی ، رتبه 6 ریاضی کشور،قهرمان پیشرفت در بهار

قهرمانان پيشرفت در بهار چه کارهايي انجام دادند؟

شما هم مي‌توانيد!


آماده شدن براي آزموني در شرايطي متفاوت با گذشته،داستان کنکوري هاي 99 را بسيار آموزنده کرده است.وقتي زندگي از درد تلخ ويروس کرونا،مکدر و غمگين مي شود،مدرسه و دانشگاه چهره اي درهم و مبهم به خود مي گيرد،آموزش،اميددهنده اي مي خواهد و راه گم کردگان را فانوس راهنمايي!! اين دو صفحه وصف دختران و پسراني است که در راه رسيدن به دانشگاه در مرز نااميدي و خستگي،گاه مردد و ناآرام شدند ولي هرگز از پيشرفت باز نماندند و همواره چشم به هدف دوختند.نفس کشيدن در حال و هواي "بهار برنامه اي 99" از بچه هاي کانون قهرمانان آبديده اي ساخت براي ادامه زندگي.و اکنون نوبت شماست تا در اين بهار بازيگران اصلي داستان تلاش 1400 باشيد.

                                                                                                                                           داود اکبری


کسري مليحي، رتبه 6 رياضي کشور، دانشجوی مهندسی کامپیوتر شریف از ساري، 5 سال دانش آموز کانون 

بعد از غيبت در يکي از آزمون‌هاي آنلاين سرکار خانم وفائيان مسئول نمايندگي ساري با من صحبت کردند و بعد از تماس ايشان در تمام آزمون‌ها، چه آزمون‌هاي اصلي و چه آزمون‌هاي هديه‌اي که کانون براي ما در نظر گرفته بود، شرکت کردم. در کل اين آزمون‌ها سنجش خوبي است. فارغ از رتبه، با آزمون‌ها مي‌توانستم سطح درسي خودم را بفهمم. به نظرم بهترين کاري که هر دانش‌آموز در اين بازه‌ي زماني مي‌توانست بکند، حفظ پيوستگي به آزمون‌ها بود. در ماه‌هاي نزديک‌تر به کنکور ديگر بحث درس خواندن و يادگيري مطرح نيست، بلکه ايجاد آمادگي براي آزمون دادن مطرح است. بايد بررسي مي‌کرديم که روي کدام بخش‌ها تسلط داريم و کدام بخش‌ها را فراموش کرده‌ايم. در درسي مثل شيمي شايد نتوانيم مجددا کتاب‌ها را از ابتدا مطالعه کنيم، اما در هر آزمون بخش‌هايي از کتاب مرور و بازيابي مي‌شود. با آزمون دادن، نکاتي که فراموش کرده‌ايم مشخص مي‌شود و وقتي به سراغ همان نکات مي‌رويم و براي بار دوم يا سوم آن‌ها را مطالعه مي‌کنيم، خيلي بهتر در ذهنمان ثبت مي‌شوند.