همایش رایگان با حضور رتبه‌های برتر

جهت پاسخ گویی به سوالات درسی و مشاوره ای شما همایش‌های رایگان خواهیم داشت.

همایش رایگان با حضور رتبه‌های برتر

همایش رایگان با حضور رتبه های برتر

جهت پاسخ گویی به سوالات درسی و مشاوره ای شما همایش های رایگان خواهیم داشت.

این همایش ها در سه نوبت برگزار خواهد شد.

* ظرفیت محدود می باشد*


لیست مدرسان:

معصومه شادلو
رتبه در کنکور: 118
دندان پزشکی شهید بهشتی

سارینا زارع
رتبه در کنکور: 26
پزشکی تهران

علی اردانی زاده
رتبه در کنکور: 72
پزشکی تهران

فاطمه سلیمانی
رتبه در کنکور: 133
دندان پزشکی علوم پزشکی مشهد

علی قهاری
رتبه در کنکور: 17
علوم قضایی علوم قضایی

مهدی ضیایی
رتبه در کنکور: 1
آموزش و راهنمایی مشاوره فرهنگیان

سبا جعفرزاده
رتبه در کنکور: 29
آموزش و راهنمایی مشاوره فرهنگیان

عارفه عمرو
رتبه در کنکور: 19
حقوق شهید بهشتی

علی زراعتکار
رتبه در کنکور: 9
پزشکی تهران

فرهنگ رشیدی
رتبه در کنکور: 30
پزشکی تهران

محمدامین ترابی
رتبه در کنکور: 138
علوم سیاسی تهران

روز اول، ویژه دانش اموزان تجربی:

          پنجشنبه، 26 فروردین، ساعت ۱۷ تا ۱۹:۳۰

روز دوم، ویژه دانش اموزان انسانی:

          جمعه، 27 فروردین، ساعت ۱۶  تا 18:30

روز سوم، ویژه دروس عمومی:

          جمعه، 27 فروردین، ساعت 13 تا 15:30

این همایش ها با حضور مدرسان کلاس های نکته و تست گروه پشتیبانان ویژه کانون برگزار می شود.


جهت ثبت نام و حضور در این همایش ها از یکی از روش های زیر اقدام کنید:

روش اول

          تماس با شماره های زیر

                              021-41023000

                              09054309472

                              09170556426

روش دوم

          ارسال پیامک

                              دانش اموزان تجربی عدد ۴ را به سامانه 50001445 ارسال کنید.

                              دانش اموزان انسانی عدد ۲ را به سامانه 50001445 ارسال کنید.

                              برای دروس عمومی عدد 3 را به سامانه 50001445 ارسال کنید.

** ظرفیت محدود **