روش مطالعه شیمی: امید شیرمحمدی با میانگین درصد 92 در آزمون ها

در این مطلب امید شیرمحمدی از شهر تبریز با میانگین درصد 92 در درس شیمی، روش مطالعه خود را در این درس توضیح میدهد.

روش مطالعه شیمی: امید شیرمحمدی با میانگین درصد 92 در آزمون ها

در این مطلب امید شیرمحمدی از شهر تبریز با میانگین درصد 92 در درس شیمی، روش مطالعه خود را در این درس توضیح میدهد.

در پاین این مطلب فایل pdf این روش مطالعه قرار داده شده است.


روش های مطالعه شیمی دانش آموزان برتر دیگر را نیز در لینک زیر مشاهده میکنید.

روش مطالعه شیمی از زینب فلاحتی با میانگین درصد 95 در آزمون ها

روش مطالعه شیمی از زبان محیا لطفی بامیانگین درصد 91در آزمون ها

شما کدام روش را می پسندید؟ در کامنت ها برایمان بنویسید.