معرفی کتاب زرد 10 مجموعه کنکور 99 ( علوم تجربی - ریاضی فیزیک)

مجموعه سوالات کنکور سراسری سال 99 داخل کشور مجموعه سوالات کنکور سراسری سال 99 خارج کشور

معرفی کتاب زرد 10 مجموعه کنکور 99 ( علوم تجربی - ریاضی فیزیک)

معرفی کتاب زرد 10 مجموعه کنکور 99 ( علوم تجربی - ریاضی فیزیک):

مجموعه سوالات کنکور سراسری سال 99 داخل کشور
مجموعه سوالات کنکور سراسری سال 99 خارج کشور
6 مجموعه سوال عمومی کنکور تمام رشته ها
270 سوال اختصاصی رشته ریاضی ( داخل و خارج کشور)
340 سوال اختصاصی رشته تجربی( داخل و خارج کشور)
600 سوال عمومی تمام رشته ها
1210 پاسخ تشریحی به همراه تشریح گزینه های غلط
مدیریت زمان : روش ها و تکنیک دوره جمع بندی( روش سه روز یکبار استراتژی بازگشت و زمان های نقصانی) ارائه شده است.
 مبحث شناسی : اولین گام برای پاسخ گویی است. در پاسخ تشریحی هر سوال مبحث آن درج شده است.
✔ هدفگذاری چند از 10

لینک مشاهده و خرید کتاب:https://www.kanoonbook.ir/store/book/1499