معرفی کتاب جامع علوم و فنون ادبی 2 یازدهم انسانی

800 سؤال شناسنامه‌دار شامل: 500 سؤال چهارگزینه‌ای از کنکورهای سراسری داخل و خارج کشور و آزمون‌های منتخب کانون

معرفی کتاب جامع علوم و فنون ادبی 2 یازدهم انسانی

معرفی کتاب جامع علوم و فنون ادبی 2 یازدهم انسانی:

800 سؤال شناسنامه‌دار شامل:

500 سؤال چهارگزینه‌ای از کنکورهای سراسري داخل و خارج کشور و آزمون‌های منتخب کانون

300 سؤال تشریحی طراحی شده به تفکیک هر درس برای آمادگی در امتحانات

53 پیمانه شامل 28 پیمانۀ 20 سؤالی و 25 پیمانۀ 10 سؤالی جهت تسهیل در برنامه‌ریزی و صرفه‌جویی در زمان

12 درس‌نامه شامل تشریح کامل مطالب کتاب درسی به همراه پرسش‌های دوگزینه‌ای

2 آزمون جامع نیم‌ال اول و دوم تشریحی و تستی جهت آمادگی در امتحانات مدارس و آزمون کانون

40 مجموعه تست ویژه برترها در انتهای هر فصل

*نکته: این کتاب هم دارای سؤالات تشریحی مشابه فرمت امتحانات مدارس می‌باشد که شما با مطالعة این سؤالات به راحتی می‌توانید برای امتحانات مدرسه خود را تقویت و آماده کنید.


لینک مشاهده و خرید کتاب:https://www.kanoonbook.ir/store/book/943