روش مطالعه زیست : آرش قادری با میانگین درصد 95 درآزمون ها

در این مطلب آرش قادری از شهر ساری با میانگین درصد 95 در درس زیست ، روش مطالعه خود را در این درس توضیح میدهد.

روش مطالعه زیست : آرش قادری با میانگین درصد 95 درآزمون ها

در این مطلب آرش قادری از شهر ساری با میانگین درصد 95 در درس زیست ، روش مطالعه خود را در این درس توضیح میدهد.

در پاین این مطلب فایل pdf این روش مطالعه قرار داده شده است.


روش های مطالعه زیست دانش آموزان برتر دیگر را نیز در لینک زیر مشاهده میکنید.

روش مطالعه زیست : پارسانا گرگین با میانگین درصد 89 درآزمون ها

روش مطالعه زیست: آرین صفائی بامیانگین درصد 94 در آزمون ها

شما کدام روش را می پسندید؟ در کامنت ها برایمان بنویسید.