به صورت گروهی جمع بندی کنید

بعضی آزمون‌ها را در دمای کمی بالاتر، گاهی برای چند دقیقه سر و صدای محیط، یک آزمون روی صندلی مشکل دار و موارد مشابه برگزار کنید.

به صورت گروهی جمع بندی کنید

با توجه به اینکه آزمون کنکور سراسری معمولا در یک سالن بزرگ یا یکی از مدارس هر شهر برگزار می شود و افرادی روی صندلی های کناری و روبروی شما هستند، بهتر است آزمون های سه روز یک بار را نیز به همین شیوه برگزار کنید یعنی در صورت امکان به شکل گروهی در یک مکان آزمون های سه روز یک بار را برگزار کنید تا شرایط برگزاری آزمون ها هر چه بیشتر به شرایط کنکور نزدیک باشد. در غیر اینصورت اگر این شیوه برای شما امکان پذیر نیست سعی کنید در منزل تمامی شرایط فیزیکی روز برگزاری کنکور را بری خود شبیه سازی کنید. به عنوان مثال، ساعت مچی، بطری آب، صندلی دسته داره، کفش و لباس رسمی، مداد، تراش، خودکار و تمامی وسایلی که در روز کنکور با خود همراه دارید را در جلسات آزمون های سه روز یک بار نیز به همراه داشته باشید.

بعضی آزمون ها را در دمای کمی بالاتر، گاهی برای چند دقیقه سر و صدای محیط، یک آزمون روی صندلی مشکل دار و موارد مشابه برگزار کنید. ممکن است هر یک از این موارد در جلسه کنکور برای شما اتفاق بیفتد پس بهتر است از الان خود را برای چنین شرایطی در صورت وقوع آماده کنید و روحیه خود را از دست ندهید.