نمونه سوال ریاضی ششم ویژه‌ی آمادگی برای آزمون 3 اردیبهشت

در ادامه برای شما 15 سوال ریاضی برای آمادگی آزمون 3 اردیبهشت به همراه پاسخ تشریحی آورده شده است.

نمونه سوال ریاضی ششم ویژه‌ی آمادگی برای آزمون 3 اردیبهشت

ششمی های عزیز سلام

در ادامه برای شما 15 سوال ریاضی برای آمادگی آزمون 3 اردیبهشت به همراه پاسخ تشریحی آورده شده‌ است. 

موفق باشید.

فرزانه خاکپاش - گروه تولید آزمون