3 سوال دشوار هوش کلامی و ادبی آزمون 20 فروردین ششم دبستان

در ادامه برای شما 3 سوال دشوار هوش کلامی و ادبی آزمون 20 فروردین به همراه پاسخ تشریحی آورده شده است.

3 سوال دشوار هوش کلامی و ادبی آزمون 20 فروردین ششم دبستان

ششمی های عزیز سلام

در ادامه برای شما 3 سوال دشوار هوش کلامی و ادبی آزمون 20 فروردین به همراه پاسخ تشریحی آورده شده‌ است. 

موفق باشید.

فرزانه خاکپاش - گروه تولید آزمون