بهترین کامنت‌‌های درسی پایه هشتم در هفته گذشته

هر یکشنبه بهترین کامنت‌های درسی که در صفحه مقطع هشتم در سایت کانون طی هفته گذشته نوشته شده را برای شما بارگذاری می‌کنیم تا شما هم بتوانید از نکات و مطالب درسی گفته شده توسط هم مقطعی‌های خودتان استفاده

بهترین کامنت‌‌های درسی پایه هشتم در هفته گذشته

سلام

هر یکشنبه بهترین کامنت‌های درسی که در صفحه مقطع هشتم در سایت کانون طی هفته گذشته نوشته شده را برای شما بارگذاری می کنیم تا شما هم بتوانید از نکات و مطالب درسی گفته شده توسط هم مقطعی های خودتان استفاده کنید.

برای شرکت در این گفتگوها کافیست به قسمت کامنت‌های صفحه مقطع هشتم مراجعه کنید.کامنت  فاطمه کشاورزی، هشتم -  مرودشت - میانگین تراز 6680: 🌸الکتروسکوپ : الکتروسکوپ دارای یک کلاهک فلزی است که به یک میله‌ی برنجی (رسانا ) و ورقه‌ی نازکی از طلا ختم میشود ، زمانی که ورقه‌ی طلا و میله‌ی برنجی هر دو باردار شوند ، یکدیگر را دفع کرده و ورقه از میله دور میشود . بدنه‌ی فلزی الکتروسکوپ به زمین متصل میشه تا درصورت وجود بار اضافی روی بدنه دستگاه ، بار‌ها به زمین منتقل شوند . الکتروسکوپ دارای کاربرد هایی مانند :1-تشخیص رسانا یا نارسانا بودن جسم 2-تشخیص نوع بار جسم 3-تشخیص باردار باردار یا خنثی بودن جسم 🌸_تاریخ ثابت:14000115


کامنت  فاطمه کشاورزی، هشتم -  مرودشت - میانگین تراز 6680: 🌸برای تشخیص نوع بار یک جسم از الکتروسکوپ باردار استفاده میکنیم ، برای این کار میتونیم به دو روش الکتروسکوپ رو باردار کنیم : 1-الکتروسکوپ را با یک جسم باردار به صورت مستقیم تماس میدهیم که در این صورت الکتروسکوپ بار هم نام جسم را به دست می‌اورد.2-الکتروسکوپ را به روش القا باردار کنیم که در این صورت الکتروسکوپ بار ناهمنام جسم القاگر را پیدا میکند ..)برای مشخص کردن رسانا یا نارسانا بودن جسم کافی است جسم مورد بررسی را با کلاهک الکتروسکوپ بارداری تماس دهیم اگر تیغه‌ها بسته شد جسم رسانا است چون بارهای  چون بارهای الکتروسکوپ از طریق دست به بدن ما منتقل شده و خنثی شده است .🌸_تاریخ ثابت:14000115


کامنت  فاطمه کشاورزی، هشتم -  مرودشت - میانگین تراز 6680: 🌸نیرویی که بارهای الکتریکی به یکدیگر وارد میکنند به سه عامل بستگی دارد:1-فاصله‌ی بارها 2-مقدار بارها 3-جنس محیطی که بارها در ان قرار دارند 🌸روش‌های باردار کردن اجسام :1-مالش2-القای الکتریکی 3-تماس ..باردار کردن به روش مالش :در اثر مالش برخی از الکترون‌های جسم از سطح ان جدا شده و بر سطح ماده‌ی دیگر می‌نشیند. جسمی که الکترون از دست داده بار مثبت پیدا میکند و جسمی که الکترون گرفته به همان اندازه بار منفی پیدا میکند  روش مالش برای اجسام نارسانا کاربرد دارد ..🌸_تاریخ ثابت:14000115


کامنت  فاطمه کشاورزی، هشتم -  مرودشت - میانگین تراز 6680: 🌸نیرویی که بارهای الکتریکی به یکدیگر وارد میکنند به سه عامل بستگی دارد:1-فاصله‌ی بارها 2-مقدار بارها 3-جنس محیطی که بارها در ان قرار دارند 🌸_تاریخ ثابت:14000115


کامنت  فاطمه کشاورزی، هشتم -  مرودشت - میانگین تراز 6680: 🌸عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی یک سیم رسانا :1-جنس رسانا 2-دما 3-طول سیم 4-سطح مقطع سیم :) جنس رسانا :رسانای کامل وجود ندارد و فلزات که بهترین رسانا هستند هم در برابر عبور جریان الکتریکی از خود مقاومت نشان میدهند ، فلزات در صورت خالص بودن مقاومت الکتریکی کم است و در صورت ناخالص بودن باعث افزایش مقاومت الکتریکی میشود .دما : از انجا که افزایش دما با افزایش جنبش ذرات همراه است و افزایش جنبش ذرات باعث افزایش احتمال برخورد الکترون‌ها به ذرات سازنده‌ی ماده می‌شود ، در اغلب مواد افزایش دما موجب افزایش موجب افزایش مقاومت الکتریکی می‌شود 🌸 طول سیم : میزان مقاومت الکتریکی یک سیم رابطه مستقیم با طول سیم دارد به عبارت دیگه هر چه طول سیم بیشتر باشه مقاومت الکتریکی هم بیشتر میشود ، چون با افزایش طول سیم ، الکترون‌ها با تعداد اتم‌های بیشتری در مسیر برخورد میکنند .سطح مقطع سیم: میران مقاومت الکتریکی سیم رابطه عکس با سطح مقطع سیم دارد یعنی هر چه سطح مقطع سیم کمتر باشد مقاومت الکتریکی ام بیشتر خواهد بود ، با نصف شدن سطح مقطع سیم مقاومت الکتریکی ان دو برابر میشود چون با نازک‌تر شدن سیم الکترون‌ها فضای کمتری برای عبور خواهند داشت 🌸_تاریخ ثابت:14000115


کامنت  فاطمه کشاورزی، هشتم -  مرودشت - میانگین تراز 6680: 🌸هر گاه دمای یک رسانا تغییر نکند، نسبت اختلاف پتانسیل یک رسانای فلزی به شدن جریانی که از ان میگذرد مقدار ثابتی است که این مقدار ثابت همان مقاومت الکتریکی رسانا است 🌸_تاریخ ثابت:14000115


کامنت  فاطمه کشاورزی، هشتم -  مرودشت - میانگین تراز 6680: 🌸خاصیت مغناطیسی زمین مربوط به هسته ان است، قطب‌های مغناطیسی زمین تقریبا بر عکس قطب‌های جغرافیایی قطب‌های جغرافیایی هست، یعنی قطب شمال جغرافیایی خاصیت جنوب مغناطیسی دارد و برعکس ،..) جهت نیروی مغناطیسی در اطراف اهن ربا از سمت قطب ان به سمت قطب اس می‌باشد .🌸_تاریخ ثابت:14000115


کامنت  فاطمه کشاورزی، هشتم -  مرودشت - میانگین تراز 6680: 🌸خاصیت مغناطیسی زمین مربوط به هسته ان است، قطب‌های مغناطیسی زمین تقریبا بر عکس قطب‌های جغرافیایی قطب‌های جغرافیایی هست، یعنی قطب شمال جغرافیایی خاصیت جنوب مغناطیسی دارد و برعکس ،..) جهت نیروی مغناطیسی در اطراف اهن ربا از سمت قطب ان به سمت قطب اس می‌باشد.🌸_تاریخ ثابت:14000115


کامنت  فاطمه کشاورزی، هشتم -  مرودشت - میانگین تراز 6680: 🌸از بین بردن خاصیت مغناطیسی: همانطور که منظم شدن مولکول‌های دو قطبی مغناطیسی باعث بروز خاصیت مغناطیسی در جسم میشود هر عاملی هم که باعث شود تا نظم این مولکول‌ها به هم بریزد باعث ضعیف شدن اهن ربا میشود مثل ضربه و حرارت ..اگر ما اهن ربا را حرارت دهیم که سرخ شود و ان را عمود بر خط مغناطیسی زمین نگه داریم تا سرد شود باعث از بین رفتن خاصیت اهنربایی آن می شود ..)🌸_تاریخ ثابت:14000115


کامنت  فاطمه کشاورزی، هشتم -  مرودشت - میانگین تراز 6680: 🌸در ساختار هر موتور الکتریکی اهن ربای دائمی و اهن ربای الکتریکی به کار رفته است ،اثرقطب‌های مغناطیسی اهن ربای الکتریکی و دائمی بر روی هم موجب رانش و کشش و ایجاد چرخش میشود ، در موتور‌های الکتریکی بخشی به نام کوموتاتور وجود دارد که جهت میدان را در هر لحظه در سیم پیچ تغییر میدهد تا سیم پیچ به حرکت خود ادامه دهد ...)تفاوت زنگ اخبار و موتور الکتریکی در این است که در زنگ اخبار تنها از کشش استفاده میشود و حرکت رفت و برگشت ایجاد میشود در حالی که موتور الکتریکی از کشش و رانش استفاده شده و حرکت چرخشی اسحرکت چرخشی است. البته در زنگ اخبار از آهنربای دائمی استفاده نمی‌شود.🌸_تاریخ ثابت:14000115


کامنت  امیررضا احسان پور، هشتم -  لاهیجان - میانگین تراز 6581: 🎓تشکیل کانی ها/کانی‌ها به روش‌های مختلفی تشکیل می‌شوند. برخی از آنها حاصل تبلور مواد مذاب هنگام سرد شدن هستند. بیشتر کانی‌های قیمتی به این شیوه تشکیل می‌شوند.بعضی از کانی‌ها حاصل تبخیر محلول‌های فراسیر شده هستند؛ مانند کانی هالیت.دسته ای از کانی‌ها تحت تأثیر گرما، فشار و واکنش با محلول‌های داغ به دست می‌آیند؛ مانند گرافیت.🎓_تاریخ ثابت:14000115