روش مطالعه دینی: امیر رضا کاظمی با میانگین درصد 94 در آزمون ها

در این مطلب امیر رضا کاظمی از شهر بیرجند با میانگین درصد 94 در درس دینی، روش مطالعه خود را در این درس توضیح میدهد.

روش مطالعه دینی: امیر رضا کاظمی با میانگین درصد 94 در آزمون ها

در این مطلب امیر رضا کاظمی از شهر بیرجند با میانگین درصد 94 در درس دینی، روش مطالعه خود را در این درس توضیح میدهد.

در پاین این مطلب فایل pdf و فایل صوتی این روش مطالعه قرار داده شده است.


روش های مطالعه دینی دانش آموزان برتر دیگر را نیز در لینک زیر مشاهده میکنید.

سه روش مطالعه دینی: فرشته عیوض پور و دو دانش آموز برتر دیگر

شما کدام روش را می پسندید؟ در کامنت ها برایمان بنویسید.