فیلم:حل وتحلیل سوال‌های آزمون 20 فروردین 1400 دوازدهم ریاضی

فیلم:حل وتحلیل سوال‌های آزمون 20 فروردین دوازدهم ریاضی است

فیلم:حل وتحلیل سوال‌های آزمون 20 فروردین 1400 دوازدهم ریاضی

کنکوری های عزیز ریاضی 1400

سلام

در مطلب زیر فیلم های مربوط به حل و تحلیل سوالات آزمون 20 فروردین ، دروس عمومی و اختصاصی رشته ریاضی را مشاهده می نمائید :‌
اساتید : 

ادبیات:حسن وسکری 
عربی:وهاب اصغری - ابراهیم غلامی نژاد-پرهام سامانی نژاد-محمدصادق خادم-
دینی:محمد رضایی بقا-جعفر رنجبرزاده- ارمان جیلاردی 
زبان:محمد سهرابی 
ریاضی و حسابان: عادل حسینی ،‌محمدجواد محسنی-امید شیری نژاد
هندسه:رضا توکلی 
گسسته:عزیز الله علی اصغری 
فیزیک:علی جیرودی-وحید کرابی-علیرضا سلیمانی 
شیمی:سعید فراهانی- سید محمدرضا میرقائمی

فیلم ها به تدریج اضافه می شوند ...

فایل های ضمیمه

انگلیسی - 61 تا 80
ادبیات - 1 تا 5
ادبیات - 6 تا 12
ادبیات - 13 تا 20
فیزیک - 141
فیزیک - 142
فیزیک - 143
فیزیک - 144
فیزیک - 145
فیزیک - 146
فیزیک - 147
فیزیک - 148
فیزیک - 150
حسابان - 91
حسابان - 92
حسابان - 93
حسابان - 94
حسابان - 95
حسابان - 96
حسابان - 97
حسابان - 98
حسابان - 99