فیلم حل سوال آزمون20 فروردین دوازدهم تجربی توسط رتبه‌های برتر

فیلم تحلیل سوالات آزمون 20 فروردین ماه دوازدهم تجربی را در ادامه مشاهده کنید.

فیلم حل سوال آزمون20 فروردین دوازدهم تجربی توسط رتبه‌های برتر

با سلام خدمت کنکوری های 1400 رشته ی تجربی


فیلم تحلیل سوالات آزمون 20 فروردین ماه دوازدهم تجربی را در ادامه مشاهده کنید. 

تحلیل درس ریاضی:محمد امین روانبخش، رتبه ی 2 کشوری کنکور تجربی 95

تحلیل درس زیست:

سمانه توتونچیان، رتبه 14 منطقه 1 کنکور تجربی 98

سجاد حمزه پور،رتبه 18 منطقه 1 کنکور تجربی 98

شروین مصورعلی، رتبه 48 منطقه 1 کنکور تجربی 98

تحلیل درس فیزیک:مهدی حاتمی،رتبه  30 منطقه 2 کنکور تجربی 94

تحلیل درس شیمی:

محمد رسول یزدیان،رتبه ی 2 کشوری کنکور ریاضی 94

تحلیل درسهای ادبیات و عربی:حمیدرضا پورطالبی، رتبه 17 منطقه کنکور تجربی 97

فایل های ضمیمه

81-85
86-90
91-95
96-100
101-110
171-180-فیزیک
171-180-فیزیک
171-180-فیزیک
181-190-فیزیک
181-190-فیزیک
181-190-فیزیک
161-170-فیزیک
161-170-فیزیک
161-170-فیزیک
عربی
ادبیات
111-115-زیست
116-120-زیست
121-125-زیست
126-130-زیست
131-135-زیست
136-140-زیست
141-145-زیست
146-150-زیست
151-155-زیست
156-160-زیست
191-195-شیمی
196-200-شیمی
201-205-شیمی
206-210-شیمی
211-215- شیمی
216-220-شیمی