اولین آزمون آنلاین زیست شناسی، مبحث ژنتیک: 17 فروردین

اولین آزمون آنلاین زیست برگزار شد. این آزمون شامل مبحث ژنتیک بود. آزمون‌های فوق توسط رتبه‌های برتر کنکور طراحی و تولید می‌شود و خانم آیدا علی اکبری نظارت علمی این پروژه را به عهده دارد.

اولین آزمون آنلاین زیست شناسی، مبحث ژنتیک: 17 فروردین

اولین آزمون آنلاین زیست برگزار شد. این آزمون شامل مبحث ژنتیک بود.

آزمون های فوق توسط رتبه های برتر  کنکور طراحی و تولید می شود و خانم آیدا علی اکبری نظارت علمی این پروژه را به عهده دارد.


برای شرکت در آزمون های آنلاین، روی این لینک کلیک کنید یا باشماره های زیر تماس بگیرید:

021-41023000

09054309472

09170556426


این آزمون ها هر سه شنبه قبل از آزمون کانون برگزار می شود

لطفا نظرتان را درباره سطح دشواری سوالات و کیفیت پاسخ نامه تشریحی کامنت کنید.

فایل های ضمیمه

پاسخ تشریحی سوال 1
پاسخ تشریحی سوال 2
پاسخ تشریحی سوال 3
پاسخ تشریحی سوال 4
پاسخ تشریحی سوال 5
پاسخ تشریحی سوال 6
پاسخ تشریحی سوال 7
پاسخ تشریحی سوال 8
پاسخ تشریحی سوال 9
پاسخ تشریحی سوال 10
پاسخ تشریحی سوال 11
پاسخ تشریحی سوال 12
پاسخ تشریحی سوال 13
پاسخ تشریحی سوال 14
پاسخ تشریحی سوال 15
پاسخ تشریحی سوال 16
پاسخ تشریحی سوال 17
پاسخ تشریحی سوال 18
پاسخ تشریحی سوال 19
پاسخ تشریحی سوال 20