3 مجموعه تست عربی دوازدهم نیم سال اول (با پاسخ تشریحی)

3 مجموعه تست عربی دوازدهم نیم سال اول (با پاسخ تشریحی) ...

3 مجموعه تست عربی دوازدهم نیم سال اول (با پاسخ تشریحی)

سلام دوستان؛ با توجه به اینکه در دوران جمع بندی داوطلبان با حجم زیادی از مطالب درسی روبه رو هستند بهترین راهکار این است که از طریق حل تست به مرور مطالب بپردازند به همین دلیل ما در این مطلب 3 مجموعه سوال از درس عربی دوازدهم مباحث نیم سال اول را  قرار دادیم که داوطلبان کنکوری بتوانند به نحو احسن مباحث این درس را مرور و جمع بندی کنند.

مجموعه سوال اول: درس 1 شامل 20 سوال 

مجموعه سوال دوم: درس 2 شامل 20 سوال

مجموعه سوال سوم: دروس 1 و 2 شامل 30 سوال

تعداد کل سوالات: 70 سوال

توجه: در هر مجموعه پاسخ تشریحی سوالات نیز قرار دارد.

مجموعه سوالات را از قسمت فایل های ضمیمه دانلود کنید.