3 مجموعه تست ریاضی دوازدهم نیم سال اول (با پاسخ تشریحی)

3 مجموعه تست ریاضی دوازدهم نیم سال اول (با پاسخ تشریحی) ویژه دوران جمع بندی

3 مجموعه تست ریاضی دوازدهم نیم سال اول (با پاسخ تشریحی)

سلام دوستان؛ با توجه به اینکه در دوران جمع بندی داوطلبان با حجم زیادی از مطالب درسی روبه رو هستند بهترین راهکار این است که از طریق حل تست به مرور مطالب بپردازند به همین دلیل ما در این مطلب 3 مجموعه سوال از درس ریاضی دوازدهم (نیم سال اول) را  قرار دادیم که داوطلبان کنکوری بتوانند به نحو احسن مباحث این درس را مرور و جمع بندی کنند.

مجموعه سوال اول: ریاضی دوازدهم فصل 1 درس 1 و 2 (شمارش و احتمال)  شامل 20 سوال 

مجموعه سوال دوم: ریاضی دوازدهم فصل 1 درس 3 (چرخۀ آمار در حل مسائل) شامل 20 سوال

مجموعه سوال سوم: ریاضی دوازدهم کل فصل 1 + فصل 2 درس 1  شامل 20 سوال

تعداد کل سوالات: 60 سوال

توجه: در هر مجموعه سوال پاسخ تشریحی سوالات نیز قرار دارد.

مجموعه سوالات را از قسمت فایل های ضمیمه دانلود کنید.