روش مطالعه ریاضی: علی نیرومند با میانگین درصد 93 در آزمون ها

در این مطلب علی نیرومند از شهر تبریز با میانگین درصد 93 در درس ریاضی ، روش مطالعه خود را در این درس توضیح میدهد.

روش مطالعه ریاضی: علی نیرومند با میانگین درصد 93 در آزمون ها

در این مطلب علی نیرومند از شهر تبریز با میانگین درصد 93 در درس ریاضی ، روش مطالعه خود را در این درس توضیح میدهد.

در پاین این مطلب فایل pdf این روش مطالعه قرار داده شده است.


روش های مطالعه ریاضی دانش آموزان برتر دیگر را نیز در لینک زیر مشاهده میکنید.

روش مطالعه ریاضی: صدرا داستار میانگین درصد 100 در آزمون ها

روش مطالعه ریاضی از زبان سارا حمزه بامیانگین درصد 92

شما کدام روش را می پسندید؟ در کامنت ها برایمان بنویسید.