گفتگوی زنده با امیرحسین برادران- حذفیات کنکور در درس فیزیک

تا کنکور 1400 ، هر پنج شنبه ساعت 20 ، یک گفتگوی زنده در صفحه اینستاگرامی دوازدهم تجربی داریم.

گفتگوی زنده با امیرحسین برادران- حذفیات کنکور در درس فیزیک

دانش آموزان عزیز رشته تجربی

سلام

تا کنکور 1400 ، هر پنج شنبه ساعت 20 ، یک گفتگوی زنده در صفحه اینستاگرامی دوازدهم تجربی داریم.

آدرس صفحه اینستاگرامی:         kanoonir_12t

پنج شنبه 19 فروردین ماه ساعت 20 ،  لایو این هفته در صفحه اینستاگرام دوازدهم تجربی برگزار می شود.

هدف از برگزاری این برنامه کمک به برنامه ریزی شما برای کنکور 1400 است.


میهمان این هفته ( پنج شنبه 19 فروردین ماه ساعت 20) آقای امیرحسین برادران هستند.