17 فروردین: سالگرد اهدای 6 مدرسه به دانش‌آموزان سیل‌زده آق‌قلا

دو سال پیش در چنین روزی، بنیاد قلم‌چی در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی، 6 مدرسه پیش‌ساخته به دانش‌آموزان شهرستان آق‌قلا در استان گلستان که مدارس‌شان در پی وقوع سیل در نوروز 98 تخریب شده بود، اهدا کرد.

17 فروردین: سالگرد اهدای 6 مدرسه به دانش‌آموزان سیل‌زده آق‌قلا

دو سال پیش در چنین روزی، بنیاد قلم‌چی در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی، ۶ مدرسه پیش‌ساخته به دانش‌آموزان شهرستان آق‌قلا در استان گلستان که مدارس‌شان در پی وقوع سیل در نوروز ۹۸ تخریب شده بود، اهدا کرد.


بر همین اساس، با توجه به کمبود فضاهای آموزشی و نیاز مبرم به استقرار دانش‌آموزان در سایر مدارس، از سوی بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی(وقف‌عام) یک مدرسه به دانش‌آموزان روستای یلمه‌سالیان در شهرستان آق‌قلا و ۵ مدرسه به دانش‌آموزان دبیرستانی و هنرستانی مرکز شهر آق‌قلا اهدا شد.

شایان ذکر است حدود ۱۵۰ دانش‌آموز از این مدارس اهدایی که هرکدام زیربنای ۱۸ یا ۲۱ مترمربع فضای آموزشی را دارند، بهره‌مند شدند.

گفتنی است پس از اهدای مدارس یادشده، در اقدامی دیگر بنیاد قلم‌چی ۴ مدرسه پیش‌ساخته نیز به دانش‌آموزان روستاهای سیل‌زده حومه شهر گمیشان در استان گلستان اهدا کرد.منبع :