روش مطالعه شیمی از زینب فلاحتی با میانگین درصد 95 در آزمون ها

در این مطلب زینب فلاحتی از شهر خاتم با میانگین درصد 95 در درس شیمی، روش مطالعه خود را در این درس توضیح میدهد.

روش مطالعه شیمی از زینب فلاحتی با میانگین درصد 95 در آزمون ها

در این مطلب زینب فلاحتی از شهر خاتم با میانگین درصد 95 در درس شیمی، روش مطالعه  خود را در این درس توضیح میدهد.

در پاین این مطلب فایل pdf این روش مطالعه قرار داده شده است.


روش های مطالعه شیمی دانش آموزان برتر دیگر را نیز در لینک زیر مشاهده میکنید.

روش مطالعه شیمی از زبان محیا لطفی بامیانگین درصد 91در آزمون ها

روش مطالعه شیمی: پرنیان خزایی میانگین درصد 92 در آزمون ها

شما کدام روش را می پسندید؟ در کامنت ها برایمان بنویسید.