روش مطالعه زیست: آرین صفائی بامیانگین درصد 94 در آزمون ها

در این مطلب آرین صفائی از شهر ساری با میانگین درصد 94 در درس زیست ، روش مطالعه خود را در این درس توضیح میدهد.

روش مطالعه زیست: آرین صفائی بامیانگین درصد 94  در آزمون ها

در این مطلب آرین صفائی از شهر ساری با میانگین درصد 94 در درس زیست ، روش مطالعه خود را در این درس توضیح میدهد.

در پاین این مطلب فایل pdf این روش مطالعه قرار داده شده است.


روش های مطالعه زیست دانش آموزان برتر دیگر را نیز در لینک زیر مشاهده میکنید.

روش مطالعه زیست: محمد آریایی فر بامیانگین درصد 87 در آزمون ها

روش مطالعه زیست از زبان کوثر کرد بامیانگین درصد 94 در آزمون ها

شما کدام روش را می پسندید؟ در کامنت ها برایمان بنویسید.