معرفی کتاب سه سطحی ریاضی 2

معرفی کتاب سه سطحی ریاضی 2: (یازدهم تجربی) این کتاب به روز و مطابق با نیاز دانش‌آموزان تولید شده است.

معرفی کتاب سه سطحی ریاضی 2

 معرفی کتاب سه سطحی ریاضی 2:

(یازدهم تجربی)

این کتاب به روز و مطابق با نیاز دانش‌آموزان تولید شده است.

 این کتاب شامل 700 است.

 این کتاب دو ویژگی مهم دارد:

 ویژگی نخست این‌که سوال‌ها، در سه سطح تنظیم شده‌اند: سوال‌های نسبتا دشوار 192 سوال، دشوار 232 سوال و دشوارتر 276 سوال، بنابراین نیمی از دانش‌آموزان، مخاطب این کتاب هستند.

 ویژگی دوم کتاب این است که تک تک سوال‌ها، شناسنامه و هویت دارند و براساس آمار و میزان مراجعه در آزمون‌های استاندارد کانون چیده شده‌اند. 

سوال‌ها به‌طور سلیقه‌ای و صرفا براساس نظر اشخاص تنظیم نشده‌اند. 

از طرفی پاسخ‌های این کتاب عینا پاسخ‌های آزمون نبوده، ویرایش شده و کاملا تشریحی و مناسب نیاز دانش‌آموز است. 

با حل و تحلیل پاسخ های این 700 سوال، به طور کامل بر کتاب ریاضی یازدهم تجربی مسلط خواهید شد.


لینک مشاهده و خرید کتاب:https://www.kanoonbook.ir/store/index/28