کتاب مجموعه دروس سوم دبستان

کتاب مجموعه دروس سوم دبستان کتابی از این دست است که شامل درس‌های ریاضی، علوم، فارسی و نگارش فارسی، مطالعات اجتماعی و هدیه‌های آسمان است.

کتاب مجموعه دروس سوم دبستان

بسیاری از پدر و مادر ها عادت دارند از فرزند خود سوال بپرسند تا از آمادگی او برای درسها مطمئن شوند. کتابی که در این مقاله معرفی می‌‌کنم به پدر و مادرها کمک می‌کند تا بتوانند از فرزند خود در همه درس‌ها سوال بپرسند.

کتاب‌های مجموعه دروس به دلیل در برداشتن همه‌ی درس‌ها در یک کتاب، جزء کتاب های مورد علاقه‌ی همه‌ی دانش آموزان هستند. کتاب مجموعه دروس سوم دبستان کتابی از این دست است که شامل درس های ریاضی، علوم، فارسی و نگارش فارسی، مطالعات اجتماعی و هدیه های آسمان است. ویژگی های مهم این کتاب به شرح زیر است :

1 - سوالات شناسنامه‌دار : 

تک تک سوالات کتاب دارای آدرس تمرین و مبحث از کتاب درسی است. وجود این آدرس به دانش آموز کمک می‌کند تا برای پیدا کردن مبحث سوال به راحتی به کتاب درسی مراجعه کند.
 2 - وجود تیپ‌های مختلف سوالی : 

برای پوشش دادن کل مطالب کتاب درسی و برای متنوّع‌تر شدن و جذّاب‌تر شدن کتاب از تیپ‌های مختلف سوالی برای پرسش مفاهیم استفاده شده است. سوالات جای خالی، درست و نادرست، تشریحی و تستی برای همه‌ی مباحث در نظر گرفته شده است.
 3 - رعایت ترتیب صفحات کتاب درسی : 

رعایت توالی آموزشی کتاب درسی، به دانش‌آموز کمک می‌کند تا بتواند با تدریس معلم برای مطالعه‌ی این کتاب پیش برود.
 4 - پاسخ‌نامه‌ی تشریحی : 

کلیه‌ی سوالات کتاب، دارای پاسخ تشریحی هستند، پاسخ‌نامه‌ی کامل و جامع کتاب مرجع مناسبی برای رفع اشکال سوالات این کتاب است.

5- پوشش کامل مطلب کتاب درسی: 

مبنای اولیه برای تدوین کتاب، پوشش خط به خط کتاب درسی بوده است. هیچ نکته و مفهومی در دروس مختلف، در این کتاب از قلم نیفتاده است. برخی دانش‌آموزان دوست دارند که همه‌ی مفاهیم کتاب درسی را به صورت سوال در بیاورند، این کتاب کار را برای دانش‌آموزان ساده کرده و کلیه‌ی مفاهیم کتاب را به سوال تبدیل کرده است.

6- زمان استفاده از کتاب : 

این کتاب برای طول سال تحصیلی شما مفید است و با شروع نیمسال دوم هم می توانید ادامه مطالب را به مرور و همزمان با تدریس معلم کار کنید.

https://www.kanoonbook.ir/store/book/875

3/21/2023 11:08:08 AM