بهترین کامنت‌های درسی پایه هشتم در هفته گذشته

هر یکشنبه بهترین کامنت‌های درسی که در صفحه مقطع هشتم در سایت کانون طی هفته گذشته نوشته شده را برای شما بارگذاری می‌کنیم تا شما هم بتوانید از نکات و مطالب درسی گفته شده توسط هم مقطعی‌های خودتان استفاده

بهترین کامنت‌های درسی پایه هشتم در هفته گذشته

سلام

هر یکشنبه بهترین کامنت‌های درسی که در صفحه مقطع هشتم در سایت کانون طی هفته گذشته نوشته شده را برای شما بارگذاری می کنیم تا شما هم بتوانید از نکات و مطالب درسی گفته شده توسط هم مقطعی های خودتان استفاده کنید.

برای شرکت در این گفتگوها کافیست به قسمت کامنت‌های صفحه مقطع هشتم مراجعه کنید.کامنت  کاربر: فرمولِ جمع اعداد متوالی به چه صورته؟_تاریخ ثبت:14000105

پاسخ کامنت  دینا دهقان، هشتم -  سراوان - میانگین تراز 6945: برای بدست آوردن مجموع اعداد متوالی باید اول تعدادشون رو بدست بیاریم با استفاده از فرمول :  ( عدد بزرگ‌تر منهای عدد کوچکتر ) به علاوه1  و بعد از این فرمول برای به دست آوردن مجموعشون استفاده میکنیم : ((عدد بزرگتر بعلاوه عدد کوچکتر) ضربدر تعداد) تقسیم بر 2_تاریخ ثبت:14000105


کامنت  فاطمه کشاورزی، هشتم -  مرودشت - میانگین تراز 6684: 🌻مخ دارای دو بخش سطحی و عمقی است. قسمت سطحی مخ خاکستری رنگ است و قشر مخ نام دارد. قشر مخ دارای چین خوردگی‌های زیادی است که موجب افزایش سطح این قسمت میشود تا بتونه سلول عصبی بیشتری داشته باشه. وظایف کلی قشر مخ : 1-اعمال پیچیده ذهنی مانند تفکر ،حافظه و ... 2-کنترل حرکات ارادی 3-بررسی و تجزیه و تحلیل پیام‌های حسی و ارائه پاسخ 4-شخصیت_تاریخ ثبت:14000109


کامنت  فاطمه کشاورزی، هشتم -  مرودشت - میانگین تراز 6684: 🌻ساقه مغز در بخش پایینی مغر قرار دارد و شامل بخش هایی است که از یک سمت به نخاع و از سمت دیگر به نمیکره‌های مخ ومخچه منتهی میشود . ساقه مغز شامل مغز میانی ، پل مغزی ، بصل النخاع است .. بصل النخاع در بالای نخاع و در پایین‌ترین بخش مغز قرار دارد . تعداد زیادی از رشته‌های عصبی و حرکتی در بصل النخاع متقاطع شده و به سمت دیگر بدن میروند . این مسئله باعث میشه تا بخش‌های سمت راست بدن تحت کنترل نیکره چپ مخ و بخش‌های سمت چپ بدن تحت کنترل نیمکره راست مخ باشند . مراکز عصبی مهمی مثل سلول عصبی تنظیم کننده مراکز عصبی مهمی مثل سلول عصبی تنظیم کننده اعمال دستگاه‌های گوارش و ضربان قلب و تنفس در بصل النخاع قرار دارد 🌻_تاریخ ثبت:14000109


کامنت  فاطمه کشاورزی، هشتم -  مرودشت - میانگین تراز 6684: 🌻 وظایف نخاع:1- کنترل اعمال انعکاسی نخاعی 2- برقراری ارتباط .بین مغز و اندام‌ها .. مرکز برخی انعکاس‌ها در نخاع و برخی دیگر در نواحی عصبی بالاتر است ، هر انعکاس از گیرنده تا اندام عمل کننده دارای یک مسیر عصبی به نام قوس انعکاس هست . انعکاس‌های نخاعی تحت تاثیر پیام هایی است که از مغز به ان وارد میشود .🌻_تاریخ ثبت:14000109


کامنت  فاطمه کشاورزی، هشتم -  مرودشت - میانگین تراز 6684: 🌻دستگاه عصبی محیطی : برقراری ارتباط بین دستگاه عصبی مرکزی و اندام‌های بدن است و شامل دو بخش اعصاب پیکری و خودمختار می‌باشد .._تاریخ ثبت:14000109


کامنت  فاطمه کشاورزی، هشتم -  مرودشت - میانگین تراز 6684: 🌻انواع نورون از نظر عملی که انجام میدهند :1-نورون حسی .دارای دندریت بلند و اکسون کوتاه و انتقال اطلاعات از اندام حسی به مراکز عصبی از وظیفه ان است ..2-نورون حرکتی : دارای اکسون بلند و دندریت کوتاه و انتقال فرمان‌های مراکز عصبی به اندام‌های عمل کننده از وظیفه ان است ..3- رابط: دارای دندریت کوتاه و اکسون کوتاه یا بلند است و رابط بین نورون حسی و حرکتی و مراکز عصبی است .🌻_تاریخ ثبت:14000109


کامنت  فاطمه کشاورزی، هشتم -  مرودشت - میانگین تراز 6684: 🌻انواع نورون بر اساس شکل :1-نورون‌های یک قطبی : دارای یک دندریت و یک اکسون است و از یک نقطه‌ی جسم سلولی خارج میشود .2-نورون‌های دو قطبی : دارای یک دندریت و یک اکسون و از دو نقطه‌ی جسم سلولی خارج میشود .3-نورون‌های چند قطبی : چند دندریت و یک اکسون دارند .🌻_تاریخ ثبت:14000109


کامنت  فاطمه کشاورزی، هشتم -  مرودشت - میانگین تراز 6684: 🌻سلول نوروگلیا(سلول‌های پشتیبان ):در مراکز عصبی علاوه بر نورون‌ها ، سلول‌های غیر عصبی به نام نوروگلیا وجود دارد که تعدادشان به مراتب بیشتر از نورون‌ها است . این سلول وظایف مختلفی از جمله ساخت غلاف میلین ، تغذیه‌ی نورون‌ها و از بین بردن میکروب‌ها را بر عهده دارد. 🌻_تاریخ ثبت:14000109


کامنت  فاطمه کشاورزی، هشتم -  مرودشت - میانگین تراز 6684: 🌻انتقال پیام عصبی : زمانی که پیام عصبی به انتهای اکسون می‌رسد میتواند به سلول‌های دیگر منتقل شود ، به محلی که در ان یک نورون با سلول دیگری ارتباط برقرار میکند ، سیناپس نام دارد . در محل سیناپس‌ها پایانه اکسون به سلول بعدی نچسبیده بلکه فضای کوچکی به نام فضای سیناپسی در بین انها وجود دارد . انتقال پیام به واسطه مواد شیمایی مخصوص صورت میگیرد .🌻_تاریخ ثبت:14000109


کامنت  فاطمه کشاورزی، هشتم -  مرودشت - میانگین تراز 6684: 🌻ویژگی نورون‌ها :تحریک پذیری ،هدایت پیام عصبی و انتقال پیام عصبی سه ویژگی اصلی نورون‌ها است. تحریک پذیری نورون‌ها نسبت به محرک‌های محیطی مانند فشار، مواد شیمیایی و... بیش از دیگر سلول‌های زنده است. نورون‌ها در برابر انواع محرک‌ها از خود پاسخ مناسبی میدهند. نورون‌ها می‌توانند پیام عصبی ایجاد شده بر اثر یک محرک را درطول خود هدایت کنند و به نورون‌های دیگر انتقال دهند.🌻_تاریخ ثبت:14000109


کامنت  فاطمه کشاورزی، هشتم -  مرودشت - میانگین تراز 6684: 🌻رنگ سطح خارجی نخاع سفید و بخش مرکزی ان خاکستری است.در وسط نخاع مجرایی حاوی مایعی  به نام مایع مغزی نخاعی وجود دارد و بخش سفید نخاع رشته‌های عصبی را شامل می‌شود که پیام عصبی را به سمت مغز میبرد یا دستورات مغز را به اندام‌های پایینی میرسانند.هر عصب نخاعی دارای دو نوع تار حسی و حرکتی است. در مجموع 31جفت عصب به سمت قرینه  از سمت چپ و راست نخاع خارج می‌شوند🌻_تاریخ ثبت:14000109


کامنت  حسانه توانا، هشتم -  سبزوار - میانگین تراز 6942: حل کردن اکسیژن در اب فیزیکی هست یا شیمیایی ؟_تاریخ ثبت:14000112

پاسخ کامنت  کاربر: قطعا فیزیکیه. اینو که ما همش میبینیم. اکسیژن تو هوا وجود داره تو لیوان اب هم وجود داره_تاریخ ثبت:14000112


کامنت  حسانه توانا، هشتم -  سبزوار - میانگین تراز 6942: الان ما دستمون رو با یک کره تماس میدیم الکترون کره وارد دست ما میشه و ما وارد زمین میکنیم یا ما بهش الکترون میدیم؟ میشه اگر کسی میدونه این تماس دست با کره و اتفاقاتی رو که می‌افتد، توضیح بده._تاریخ ثبت:14000111

پاسخ کامنت  کاربر: این دوتا حالت داره اگه بار جسمی که ما به کره نزدیک بکنیم مثبت باشه با تماس دست ما الکترون‌ها تحت نیروی جاذبه بین بارهای ناهمنام وارد کره میشه پس بنابراین بار کره میشه منفی اما اگه بارجسمی که ما به کره نزدیک کردیم منفی باشه الکترون‌ها تحت نیروی دافعه به دور‌ترین نقطه میرن و اگه ما در اون لحظه دستمونو به کره تماس بدیم الکترون‌ها از کره وارد دست ما میشن پس بار کره در اینجا میشه مثبت در هردو حالت اگه ما بیایم به وسیله یه سیم،کره رو به زمین متصل کنیم در اینجا هم زمین نقش دست مارو ایفامیکنه🌹_تاریخ ثبت:14000111


کامنت  کاربر: با یک میله نارسانا که بار مثبت دارد در دو الکتروسکوپ یکی به روش تماس و یکی به روش القا، بار الکتریکی ایجاد می کنیم. الکتروسکوپ‌ها دارای چه باری می شوند؟ جواب: تماس: مثبت، القا: منفی به نظرتون این سؤال ایراد نداره؟!چون در روش تماس که میشه مثبت ولی در روش القا اون کلاهک الکتروسکوپ میشه منفی و، ورقه هاش میشن مثبت... سوال تستی بود(48 آبی فصل 9)._تاریخ ثبت:14000110

پاسخ کامنت  دینا دهقان، هشتم -  سراوان - میانگین تراز 6982: تو این سوال از ما بار  خود الکتروسکوپ که با بار کلاهک یکی هست رو خواسته نه بار ورقه ها🌹همونطور که گفتین کلاهک الکتروسکوپ میشه منفی و ورقه هاش میشن مثبت بنابر این جواب درسته و ایرادی نداره و نکته سئوال این هست که  بار الکتروسکوپ در روش تماس هم نام با میله و در روش القا مخالف با بار میله هست 🌹_تاریخ ثبت:14000110