تیزهوشان نهم و ششم دبستان :کانونی‌ها با چه ترازی قبول شده اند؟

علت اینکه چارک پایین را درج کرده ایم این است که داده‌های پرت ( استثنایی) حذف شوند و قطعیت و اطمینان آمار بیشتر باشد.

تیزهوشان نهم و ششم دبستان :کانونی‌ها با چه ترازی قبول شده اند؟

آزمون ورودی مدارس تیزهوشان : جدول زیر مربوط به چارک پایین تراز قبولی کانونی هایی است که در سال گذشته در آزمون های کانون شرکت می کردند و در مدارس تیزهوشان قبول شده اند.این نمره ها میانگین تراز قبول شدگان در تمام آزمون های کانون است.


توجه : این نمره ها مربوط به آخرین نفر کانون نیست بلکه مربوط به چارک پایین قبول شدگان کانونی است بنابراین یک چهارم قبول شدگان هم با نمره های تراز کمتر ثبول شده اند

علت اینکه چارک پایین را درج کرده ایم این است که داده های پرت ( استثنایی) حذف شوند و قطعیت و اطمینان آمار بیشتر باشد.


توجه : آمار مربوط به گروه ششم دبستان و نهم  , در بقیه شهرها و استان ها را در قسمت ضمیمه ملاحظه بفرمایید.