دیدی متفاوت به زیست شناسی - سید امید یادگارنژاد

سلام دوستان عزیزم، شاید هنوز خیلیا نمیدونن چه جوری باید زیست رو خوند، تا بشه از پس سوالات کنکور بر اومد... ممکنه کلی راه رفته باشین برای افزایش درصد اما هر بار به بن بست خورده باشین... پس اگر از وضعیت

دیدی متفاوت به زیست شناسی - سید امید یادگارنژاد

سلام دوستان عزیزم، شاید هنوز خیلی از شما می خواهید بدانید که  زیست را باید به چه روشی بخوانید ، تا بتوانید سوالات کنکور را به بهترین نحو پاسخ دهید.

پس اگر به فکر ارتقا روش مطالعه خود در درس زیست شناسی هستید یا دوست دارید درصد خوبتان در ثبات باقی بماند  و شاید هم سوال های دیگری در ذهن داشته باشید، این ویس هارو تا آخر گوش کنید. امید داریم به نتیجه ای که دوست دارید ، دست یابید. 

در این ویس تعدادی از رتبه برترهای برتر کنکور در کنار هم جمع شدند و راه و روش پیشنهادی خودشان در درس زیست را به شما گفته اند .