کتاب کار علوم تجربی نهم

در کتاب حاضر که به عنوان کتاب کار و آموزش تدوین شده است، سعی گردیده تا بر اساس کتاب درسی، ابتدا خلاصه‌ای از مباحث اصلی هر یک از فصل‌های کتاب درسی ارائه گردد.

کتاب کار علوم تجربی نهم

کتاب کار علوم تجربی نهم

در کتاب حاضر که به عنوان کتاب کار و آموزش تدوین شده است، سعی گردیده تا بر اساس کتاب درسی، ابتدا خلاصه‌ای از مباحث اصلی هر یک از فصل‌های کتاب درسی ارائه گردد. این خلاصه درس شامل نکات مهم و مثال‌هایی از مفاهیم مرتبط است که پس از کتاب درسی می‌تواند به آموزش بهتر دانش‌آموزان کمک کند. در ادامه سؤالات درسی که هدف اصلی از تدوین کتاب کار است، در قالبی تقریباً مشابه در همه‌ی فصل‌ها در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد. این قالب به صورت زیر تقسیم‌بندی شده است.

الف- سؤالات درست يا نادرست:

روشی مؤثر جهت سنجش يادگيری نكات يك مبحث است که باعث بالا بردن تسلط بر نكات كليدی يك بخش می‌گردد.

ب-سؤالات جای خالی:

در اين قسمت بر پايه‌ی مفاهيم مباحث مورد نظر، بايد جواب صحيح در جای خالی گنجانده شود كه باعث سنجش ميزان يادگيري دانش آموز می گردد.

ج-سؤالات با پاسخ تشريحی:

اين قسمت اصلی‌ترين بخش از تمرين‌ها را شامل می‌شود. در اين بخش، بیش‌تر آموخته‌ها و دانش شما در مبحث مورد نظر سنجيده می‌شود.  

د- سؤالات چهارگزينه‌ای:

به جهت اهميت آزمون‌های مختلف از جمله آزمون‌های ورودی دبيرستان‌های نمونه‌دولتی و تيزهوشان، تعدادی سؤال چهارگزينه‌ای در انتهاي سؤالات هر بخش گنجانده شده است كه حل اين سؤالات دقت زيادی نياز دارد و بايد پس از يادگيری كامل موضوع درسی و درك مفاهیم آن، به این سؤال‌ها پاسخ داده شود.

در نهایت به منظور مقایسه‌ی پاسخ‌های خود با پاسخ درست سؤالات، می‌توانید از پاسخ‌نامه‌ی کتاب که در انتهای آن قرار داده شده است، استفاده نمایید.

در تدوین این کتاب تلاش شده است تا با استفاده از تصاویر رنگی، فرآیند آموزش و یادگیری به نحو بهتری انجام پذیرد.

https://www.kanoonbook.ir/store/book/545