معرفی کتاب آبی زیست‌شناسی دهم کانون

یک مجموعه‌ی جامع از درس‌نامه و سؤال به همراه پاسخ‌تشریحی آن‌هاست که جوابگوی نیازهای آموزشی متنوع دانش‌آموزان خواهد بود. تعداد سؤال‌ها و حجم مطالب هر فصل، متناسب و متوازن است

معرفی کتاب آبی زیست‌شناسی دهم کانون

معرفی کتاب آبی زیست‌شناسی دهم کانون:

 يك مجموعه‌ی جامع از درس‌نامه و سؤال به همراه پاسخ‌تشریحی آن‌هاست که جوابگوی نيازهاي آموزشي متنوع دانش‌آموزان خواهد بود.

تعداد سؤال‌ها و حجم مطالب هر فصل، متناسب و متوازن است و هیچ فصلی به‌صورت تصادفی یا بر اساس علاقه‌‌ی مؤلفان کتاب، دارای اهمیت بیش‌تر یا کم‌تری نسبت به فصول دیگر نیست. برای رسیدن به این هدف، کتاب درسی محور قرار گرفته است.

درخت دانش و نحوه‌ی کار با آن: درخت دانش هر فصل دقیقاً بر اساس کتاب درسی نوشته شده و موضوع‌ها و زیرموضوع‌های آن را مشخص کردیم. سؤال‌های هر موضوع و زیرموضوع با توجه به اهمیت، در قالب پیمانه‌های 20 یا 10 سؤالی تنظیم شده‌اند و این یعنی مدیریت زمان. مطالعه درخت دانش مسیر مطالعاتی شما را در هر فصل، هوشمندانه هدایت می‌کند. شاخه‌ی دوم درخت دانش، زیرموضوع‌های (بسته‌های مطالعاتی که شامل پیمانه‌های 10 یا 20 سؤالی) کتاب درسی را مشخص می‌کند.

پیشنهاد می‌کنیم برای پاسخ‌گویی به هر پیمانه‌ی 20 سؤالی به‌طور میانگین 20 دقیقه در نظر بگیرید. همچنین 30 دقیقه نیز برای بررسی پاسخ‌های آن‌ها وقت بگذارید، لذا برای 1000 سؤال این کتاب 16 ساعت و برای بررسی پاسخ‌های آن‌ها 25 ساعت زمان لازم است. در کل 41 ساعت زمان برای مطالعه‌ی کل کتاب زمان احتیاج داریم. در واقع درخت دانش مسیر مطالعاتی شما را در هر فصل، هوشمندانه هدایت می‌کند.

  درس‌نامه‌: در هر زیرموضوع، قبل از تست‌ها، درس‌نامه‌ای کاربردی برای پاسخ‌گویی به سؤالات قرار داده‌ایم.

  سؤال‌های کتاب شامل:

سؤال‌های کنکورهای داخل و خارج کشور:

با توجه به تغييرات مداوم كتاب‌هاي درسي زیست شناسي، تعداد زیادی از سؤال‌هاي كنكورهاي سال‌هاي قبل، خارج از چارچوب مطالب كتاب‌هاي درسي جديد مي‌باشند. از اين رو در اين كتاب فقط از سؤال‌هايي كه منطبق بر كتاب‌هاي جديد است استفاده شده است.

تعداد 30 سؤال از کنکور سراسری تجربی سال 1399 داخل و خارج کشور در قالب یک پیمانه 20 سؤالی و یک پیمانه 10 سؤالی در پایان فصل 7 ارائه شده است.

آزمون جمع‌بندی:

در پایان هر فصل 20 سؤال با نام «آزمون جمع‌بندی» آمده است که شامل سؤالاتی غالباً ترکیبی از کل فصل است که دانش‌آموز بعد از مطالعه‌ی کل فصل برای تشخیص میزان تسلط به مباحث آن فصل می‌تواند به آن پاسخ دهد.

 سؤال‌هاي مکمل:

در هر قسمت، بسته به این‌که سوال‌های کنکورهای قبلی تا چه اندازه مباحث مربوطه را پوشش دهند، تعدادي سؤال‌ مكمل نیز ارائه شده  که  نیاز دانش‌آموزان و داوطلبان کنکور را به طور كامل برآورده مي‌سازند. اين سؤال‌ها از آزمون‌هاي كانون فرهنگي آموزش و سؤال‌هاي تأليفي مرتبط با متن، فعالیت‌ها و شکل‌های كتاب درسي گزينش شده‌اند.


لینک مشاهده و خرید کتاب:https://www.kanoonbook.ir/store/book/687