فیلم تحلیل سوالات آزمون 7 فروردین 1400 | دروس تخصصی ریاضی

در این خبر فیلم‌های مربوط به تحلیل سوالات آزمون 7 فروردین 1400 ، دروس اختصاصی دوازدهم ریاضی را مشاهده می‌نمائید :‌

فیلم تحلیل سوالات آزمون 7 فروردین 1400 | دروس تخصصی ریاضی

در این خبر فیلم های مربوط به تحلیل سوالات آزمون 7 فروردین 1400 ، دروس اختصاصی دوازدهم ریاضی را مشاهده می نمائید :‌


 ریاضی : علی اصغر شریفی

 فیزیک : حسین میرزایی - وحید مجدآبادی - سامان لک

 شیمی : علی هوشیاری

فایل های ضمیمه

حسابان | حل سوالات 81 تا 90
حسابان | حل سوالات 91 تا 95
حسابان | حل سوالات 96 تا 100
هندسه دهم | حل سوالات 101 تا 110
هندسه یازدهم | حل سوالات 111 تا 120
آمار و احتمال | حل سوالات 131 تا 140
فیزیک یازدهم | حل سوالات 141 تا 145
فیزیک یازدهم | حل سوالات 146 تا 150
فیزیک یازدهم | حل سوالات 151 تا 155
فیزیک دهم | حل سوالات 171 تا 185
فیزیک دهم | حل سوالات 186 تا 190
فیزیک دهم | حل سوالات 191 تا 195
فیزیک دهم | حل سوالات 196 تا 200
شیمی یازدهم | حل سوالات 201 تا 210
شیمی دهم | حل سوالات 221 تا 230
شیمی دهم | حل سوالات 231 تا 240