فیلم تحلیل سوالات آزمون 7 فروردین 1400 | دروس تخصصی تجربی

در این خبر فیلم‌های مربوط به تحلیل سوالات آزمون 7 فروردین 1400 ، دروس اختصاصی دوازدهم تجربی را مشاهده می‌نمائید :‌

فیلم تحلیل سوالات آزمون 7 فروردین 1400 | دروس تخصصی تجربی

در این خبر فیلم های مربوط به تحلیل سوالات آزمون 7 فروردین 1400 ، دروس اختصاصی دوازدهم تجربی را مشاهده می نمائید :‌


 ریاضی : محمدجواد محسنی

زیست : محمدحسن مومن زاده - امیررضا پاشاپور - آرین سیفی

 فیزیک : حسین میرزایی - وحید مجدآبادی - اشکان جعفری

 شیمی : محمدرضا یوسفی - علی هوشیاری

فایل های ضمیمه

ریاضی | حل سوالات 101 تا 107
ریاضی | حل سوالات 108 تا 115
ریاضی | حل سوالات 116 تا 123
ریاضی | حل سوالات 124 تا 130
زیست دهم | حل سوالات 131 تا 134
زیست دهم | حل سوالات 135 تا 138
زیست دهم | حل سوالات 139 تا 142
زیست دهم | حل سوالات 143 تا 146
زیست دهم | حل سوالات 147 تا 150
زیست یازدهم | حل سوالات 151 تا 158
زیست یازدهم | حل سوالات 159 تا 165
زیست یازدهم | حل سوالات 166 تا 170
زیست یازدهم | حل سوالات 171 تا 175
زیست یازدهم | حل سوالات 176 تا 180
فیزیک یازدهم | حل سوالات 181 تا 190
فیزیک دهم | حل سوالات 191 تا 195
فیزیک دهم | حل سوالات 196 تا 200
فیزیک دهم | حل سوالات 211 تا 214
فیزیک دهم | حل سوالات 215 تا 220
شیمی یازدهم | حل سوالات 221 تا 225
شیمی یازدهم | حل سوالات 226 تا 230
شیمی یازدهم | حل سوالات 231 تا 235
شیمی دهم | حل سوالات 236 تا 240
شیمی دهم | حل سوالات 241 تا 245
شیمی دهم | حل سوالات 246 تا 250
شیمی دهم | حل سوالات 266 تا 270
شیمی دهم | حل سوالات 271 تا 280